Internetový obchod / CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI / Plakáty / Odborný plakát CLP
Obrázek Odborný plakát CLP

Odborný plakát CLP

skladem
198.00 s DPH
180.00 Kč bez DPH
ks

Plakát je vyhotoven na základě informací z nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Přehled nových výstražných symbolů nebezpečnosti podle GHS (globálně harmonizovaný systém) s odpovídajícím výčtem nebezpečnosti látek a směsí, zařazených do příslušných oddílů.

  • Standardní věty o nebezpečnosti – H-věty.
  • Doplňující informace o nebezpečnosti – EUH-věty.
  • Pokyny pro bezpečné zacházení – P-věty.
  • Třídy nebezpečnosti - přehled nebezpečných vlastností látek a směsí.
  • Vzory etiket pro látku a směs.
  • Rozměry etikety a výstražného symbolu nebezpečnosti podle velikosti-objemu obalu.
  • Vzory bezpečnostních značek ADR pro silniční přepravu.
  • Přehled použité legislativy ES včetně její symboliky.

Rozměry: formát A1.