Internetový obchod / PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ / Software / Software ADREM 2019 demoverze
Obrázek Software ADREM 2019 demoverze

Software ADREM 2019 demoverze

na objednání
1.00 s DPH
1.00 Kč bez DPH
ks

Pro usnadnění práce s dohodou ADR i pomocí počítače byl vytvořen společností DEKRA CZ a.s. softwarový produkt, který se jmenuje „ADRem“ (latinsky – „K věci“).
Základ tohoto programu tvoří tabulka 3.2 A dohody ADR – vyjmenování nebezpečných věcí v pořadí podle identifikačních čísel jednotlivých látek, kdy veškeré informace obsažené v tabulce dohody ADR formou odkazů se pro konkrétní látku objevují v hlavním okně programu.
Program byl aktualizován dle nové dohody ADR, která vstoupila v platnost od 1. ledna 2019, tzn. že obsahuje všechny zapracované změny, které jsou v nové dohodě ADR.

Hlavní výhody použití programu:

 • je interaktivní – umožňuje výběr látky podle zadaných kritérií a zobrazení informací k balení a dopravním jednotkám a k dalším oblastem přepravy podle přání uživatele
 • je názorný – zobrazuje mimo jiné siluety dopravních jednotek se správným označením dle ADR,
 • v části týkající se obalů jsou zobrazeny příklady klasifikačních kódů
 • najetím kurzoru na symbol třídy, obalové skupiny atd. se zobrazí nápověda s vysvětlením co daný symbol znamená
 • je komplexní – řeší uceleně problematiku přeprav nebezpečných věcí nejen z hlediska dohody ADR, ale také z hlediska zákona o chemických látkách a směsích (CLP a DSD)
 • je vícejazyčný – názvy látek jsou uváděny česky, slovensky, německy, anglicky, francouzsky a polsky
 • obsahuje celé aktuální znění dohody ADR s aktivními odkazy (kliknutím na číslo odkazu se tento zobrazí)
 • umožňuje tisk a archivaci nákladních listů včetně tvorby seznamu obchodních partnerů (odesilatelů, dopravců, příjemců)

Systémové požadavky:

 • operační systém Microsoft Windows 10 v podporovaných sestaveních
 • nejnižší přípustný požadavek na RAM 8 GB
 • procesor Intel Core i3
 • nejnižší přípustný požadavek na HDD 500 GB (ADRem zabere cca 4 GB)
 • pro tisk formátu DOC Microsotf Office
 • rozlišení min. 1280×1024
 • internetový prohlížeč MS Edge (verze 81 a vyšší), Google Chrome (verze 81 a vyšší) nebo Mozilla Firefox (verze 74 a vyšší)

Software nabízíme v několika variantách s větším či menším množstvím funkcí dle potřeb našich zákazníků.
V případě zájmu o bližší informace, nás kontaktujte na: hana.beranova@dekra.com