Internetový obchod / PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ / Software / Software RIDEM 2019 demoverze
Obrázek Software RIDEM 2019 demoverze

Software RIDEM 2019 demoverze

na objednání
1.00 s DPH
1.00 Kč bez DPH
ks

Program RIDem, který byl vytvořen společností DEKRA CZ a. s., zpracovává Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí – RID do elektronické podoby. Jeho posláním je zásadním způsobem usnadnit a zefektivnit práci s tímto přepisem. Stejně jako u programu ADRem tvoří základ tohoto programu tabulka 3.2 A RID – vyjmenování nebezpečných věcí v pořadí podle identifikačních čísel jednotlivých látek, kdy veškeré informace obsažené v této tabulce formou odkazů se pro konkrétní látku zobrazují v hlavním okně programu.

Obecné vlastnosti programu RIDem:

 • interaktivita – umožňuje výběr látky podle zadaných kritérií, obsahuje aktivní odkazy apod.
 • komplexnost – řeší uceleně problematiku přepravy nebezpečných věcí nejen z hlediska předpisu RID, ale také z hlediska zákona o chemických látkách a směsích (CLP a DSD)
 • názornost – zobrazuje mimo jiné siluety drážních vozů se správným označením dle RID, v části týkající se obalů jsou zobrazeny příklady kódů s vysvětlením, apod.
 • vícejazyčnost – názvy látek jsou uváděny česky, slovensky, německy, anglicky, francouzsky a polsky

Systémové požadavky:

 • operační systém Microsoft Windows 10 v podporovaném sestavení
 • nejnižší přípustný požadavek na RAM 8 GB
 • procesor Intel Core i3
 • nejnižší přípustný požadavek na HDD 500 GB (ADRem zabere cca 4 GB)
 • pro tisk formátu DOC Microsotf Office
 • rozlišení min. 1280×1024
 • internetový prohlížeč MS Edge (verze 81 a vyšší), Google Chrome (verze 81 a vyšší) nebo Mozilla Firefox (verze 74 a vyšší)

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte: hana.beranova@dekra.com