DEKRA Kurzy

Školení pracovníků o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Kurzy / Chemie, odpady a ekologie / Školení pracovníků o nakládání...

Školení je zaměřeno na povinnosti, které se týkají chemických látek a směsí a které jsou dány zejména následujícími předpisy:
Nařízení (ES) č. 1907/2006 „REACH“
Nařízení (ES) č. 1272/2008 „CLP“
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Požadavky souvisejících předpisů a norem

Rozsah školení je zpravidla 2 hodiny.

Účel kurzu

Je určen pro všechny zaměstnance, kteří jakýmkoliv způsobem přicházejí do styku s chemickými látkami a směsmi (operátoři výroby, skladníci, kontroloři kvality, laboranti, pracovníci u nakládky/vykládky apod.)

Přínos kurzu

Absolvováním školení splníte zákonnou povinnost seznámit zaměstnance se způsoby, jak s nebezpečnými látkami a směsmi zacházet. Účastníci školení získají užitečné a praktické informace, které potřebují znát pro bezpečnou manipulaci s chemikáliemi.
Informace od zkušených lektorů přispívají k optimalizaci mnoha administrativních a procesních postupů ve Vaší společnosti. Vyhnete se tak případným pokutám a v neposlední řadě zajistíte bezpečnost svým zaměstnancům.

Proč DEKRA?

 • široké portfolio odborných služeb
 • znalosti legislativních požadavků napříč oblastmi
 • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí
 • spolupráce s kontrolními orgány státní správy

Cena

Cen závisí na počtu účastníků.

Místo konání a termíny

dle dohody

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. et Ing. Alena Jelínková
  chemie.cz@dekra.com
  +420 727 945 030