DEKRA Kurzy

STK - prohlubovací kurz - ŠKOLENÍ

Kurzy / STK, SME a Úřady / STK - prohlubovací kurz - ŠKOL...

Společnost DEKRA CZ byla jako technická zkušebna pověřena Ministerstvem dopravy k provádění výuky a organizování závěrečných zkoušek odborné způsobilosti v prohlubovacích kurzech pro prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika STK.

Teoretická výuka probíhá v učebnách a praktická výuka na kontrolních linkách STK (celkem v rozsahu 16 vyučovacích hodin).

Účel kurzu

Kurz je určen pro osoby, které vlastní profesní osvědčení kontrolního technika STK a na základě § 61 a Čl. II Přechodných ustanovení - odstavec 11 a 12 zákona č. 56/2001Sb. ve znění zákona č. 239/2013Sb. potřebují získat prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika STK.

Podle §61 odst. 3 a §70 odst. 3 se držitelům profesních osvědčení, kterým skončila platnost osvědčení a v příslušném roce neabsolvovali prohlubovací kurz a nesložili závěrečné přezkoušení, vydává nové osvědčení,pokud do dvou let od skončení platnosti osvědčení absolvují prohlubovací kurz a složí závěrečné přezkoušení. V takovém případě Ministerstvo dopravy České republiky původní neplatné osvědčení odebere a vystaví osvědčení nové. Žadatel je povinen uhradit poplatek 1 000 Kč ve formě kolku.

Pokud držitelé osvědčení neabsolvují prohlubovací kurz a nesloží závěrečné přezkoušení do dvou let od skončení platnosti osvědčení, mohou získat osvědčení pouze absolvováním základního kurzu.

UPOZORNĚNÍ!
Pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika STK je třeba absolvovat kurz „STK - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ“ (teoretická a praktická výuka) a následně pak i kurz „STK - prohlubovací kurz – PŘEZKOUŠENÍ“ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika STK).

Časový rozvrh kurzu

1.den: 8:00 – 8:30 prezence, 8:30 – 17:30 výuka
2.den: 8:00 – 17:00 výuka

Při prezenci je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

 • platný občanský průkaz pro kontrolu totožnosti
 • originál profesního osvědčení kontrolního technika STK pro kontrolu osvědčení
  Kontrola těchto dokladů je nutná pro vydání písemného „Potvrzení o absolvování STK - prohlubovacího kurzu – ŠKOLENÍ“, které na základě zkušebního řádu vydává školicí organizace po ukončení kurzu každému posluchači, který absolvoval celý kurz.

Prerekvizity a nutné vybavení

 • psací potřeby, blok A4, kalkulačka
 • zákon č.56/2001Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky vztahující se k provádění technických prohlídek
 • seznam kontrolních úkonů, které posluchač v praxi používá
 • pracovní oděv a obuv pro práci na linkách při praktické výuce

Minimální obsazenost kurzu pro jeho pořádání je 15 posluchačů.
V případě, že nebude kurz obsazen minimálně 15-ti posluchači, budete informován o tom, že je nutné se přeobjednat na kurz pořádaný v jiném termínu.

Místo konání

Praha
Tišnov
Ostrava
České Budějovice


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 4.132,00 Kč 868,00 Kč 5.000,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Markéta Bendíková
  marketa.bendikova@dekra.com
  +420 724 224 229