DEKRA Kurzy

Všechny kategorie

Všechny kategorie

Všechny kategorie

BOZP, PO

Chemie, odpady a ekologie

Obsluha VTZ a plynových zařízení

Operátor VZV, Vazač, Jeřábník

Přeprava dle ADR, ADN, RID, IMDG

Radiační ochrana

Řidiči

Řízení kvality a systém managementu

SCC (Safety Certificate Contractors)

Soft skills a personalistika

STK, SME a Úřady