Kurzy / Přeprava dle ADR, ADN, RID, IM...

Přeprava dle ADR, ADN, RID, IMDG

Společnost DEKRA se specializuje na problematiku přeprav nebezpečných věcí, zabývá se více než 15 let vzděláváním v daném oboru a disponuje odbornými lektory. Soustavně a dlouhodobě se též zabývá poradenskou činností pro firmy přepravující nebezpečné věci a vývojem softwaru komplexně řešícím problematiku ADR, RID.

Přeprava dle ADR
Nabízíme komplexní školení dle ADR pro řidiče, bezpečnostní poradce i osoby podílející se na přepravě, odborné semináře a konference. Zkušení lektoři Vás seznámí s aktuálními novinkami v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici, připraví Vás na zkoušky, které potřebujete úspěšně složit pro výkon svého povolání. Zároveň Vám nabídneme potřebné odborné publikace. U vybraných kurzů jsme pro Vás připravili online formu opakování pomocí cvičných testů a otázek, které si můžete doma po školení vyzkoušet. Účelem je, abyste si ověřili své znalosti a byli lépe připraveni na zkoušky.
Přeprava dle RID
Poskytujeme komplexní školení dle RID pro bezpečnostní poradce a osoby podílející se na přepravě. Zkušení lektoři Vás seznámí s aktuálními novinkami v oblasti přepravy nebezpečných věcí po železnici, připraví Vás na zkoušky, které potřebujete úspěšně složit pro výkon svého povolání. Zároveň Vám nabídneme potřebné odborné publikace.
Přeprava dle ADN
Zajišťujeme komplexní školení dle ADN pro posádky říčních plavidel i bezpečnostní poradce. Zkušení lektoři Vás seznámí s aktuálními novinkami v oblasti přepravy nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, připraví Vás na zkoušky, které potřebujete úspěšně složit pro výkon svého povolání. Zároveň Vám nabídneme potřebné odborné publikace.
Seminář IMDG-CODE
Nabízíme seminář zaměřený na problematiku přepravy nebezpečných věcí po moři. Zkušení lektoři Vás seznámí s aktuálními novinkami v oblasti přepravy nebezpečných věcí po moři a zároveň Vás upozorní na nejdůležitější rozdíly v rámci kombinované přepravy.