DEKRA Kurzy

Radiační ochrana

Kurzy / Radiační ochrana

DEKRA nabízí kurzy radiační ochrany k odborné přípravě pracovníků, kteří vykonávají činnosti zvláště důležité z hlediska RO (dohlížející osoby, osoby s přímým dohledem nad RO, osoby řídící a vykonávající zkoušky zdrojů IZ) a k přípravě fyzických osob zajišťující RO registranta (zubní a veterinární pracoviště, pracoviště s kostním denzitometrem).

Vyberte druh školení