Kurzy / Radiační ochrana / Kurz Radiační ochrany - opakov...

Kurz Radiační ochrany - opakovací

Další odborná příprava pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany ve smyslu zákona č. 263/2016 a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 409/2016 Sb.

Pokud má dohlížející osoba nebo osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou platné oprávnění zvláštní odborné způsobilosti, má povinnost do pěti let od platnosti nového Atomového zákona absolvovat „opakovací kurz“. Kurz je v rozsahu 6 hodin a není zakončen zkouškou na SÚJB.

Pokud má osoba oprávnění s propadlou platností, musí složit novou zkoušku zvláštní odborné způsobilosti na SÚJB.
Oprávnění od SÚJB bude již vydáváno na dobu neurčitou, ale s podmínkou, že osoby dohlížející, resp. osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou budou každých pět let absolvovat „opakovací kurz“.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 2.500,00 Kč 525,00 Kč 3.025,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

    Kontakty

    Ing. Matúš Rónai
    matus.ronai@dekra.com
    +420 725 815 234