DEKRA Kurzy

Bezpečné používání chemických látek a směsí v chemické výuce

Kurzy / Chemie, odpady a ekologie / Bezpečné používání chemických ...

Kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, určený učitelům chemie základních, středních a vyšších odborných škol, vedoucím zájmových kroužků, ředitelům škol a všem těm, kteří nesou odpovědnost za správné a bezpečné používání chemických látek v rámci výuky nebo zájmové činnosti.

Účel kurzu

Účelem kurzu je prohlubování odborných znalostí v oblasti chemie, které nejsou obvyklou součástí běžných studijních osnov.

Přínos kurzu

Na kurzu se seznámíte se zásadními požadavky chemické legislativy a získáte přehled o povinnostech z ní vyplývajících. Naučíte se orientovat v bezpečnostních listech, osvojíte si principy správného označování chemikálií. Získáte informace o výběru a používání vhodných ochranných pracovních pomůcek v rámci výuky a o podmínkách nakládání a manipulace s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi při praktickém vyučování včetně jejich skladování v chemických laboratořích. Dozvíte se, jak postupovat v případě havárie při chemických pokusech, zásady 1. pomoci a mnoho dalšího.

Hlavním cílem je osvojit si principy bezpečného používání chemických látek a směsí v praktické části výuky chemie.

Obsah kurzu

 • aktuální informace z oblasti chemické legislativy EU, ČR
 • podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
 • aplikace nařízení REACH v podmínkách chemické výuky
 • bezpečnostní listy chemických látek a směsí používaných ve výuce
 • základní principy klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí podle CLP
 • zásady správného skladování chemikálií a manipulace s nimi
 • postupy v případě havárií při chemických pokusech a 1. pomoc
 • použití správných ochranných pracovních prostředků při praktické výuce chemie

Proč DEKRA?

 • široké portfolio odborných služeb
 • znalosti legislativních požadavků napříč oblastmi
 • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí
 • spolupráce s kontrolními orgány státní správy

Místo konání

Praha
Brno
Ostrava


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 1.380,00 Kč 289,80 Kč 1.669,80 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

Ing. et Ing. Alena Jelínková
chemie.cz@dekra.com
+420 727 945 030