Kurzy / Školení pro učitele / Bezpečné používání chemických ...

Bezpečné používání chemických látek a směsí v chemické výuce

Kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, určený učitelům chemie základních, středních a vyšších odborných škol, vedoucím zájmových kroužků, ředitelům škol a všem těm, kteří nesou odpovědnost za správné a bezpečné používání chemických látek v rámci výuky nebo zájmové činnosti.

Rozsah kurzu je cca 5,5 hodin včetně přestávky na oběd (1 hodina).
Předpokládaný konec kurzu cca 14.30 hod.

Účel kurzu

Účelem kurzu je prohlubování odborných znalostí v oblasti chemie, které nejsou obvyklou součástí běžných studijních osnov.

Přínos kurzu

Na kurzu se seznámíte se zásadními požadavky chemické legislativy a získáte přehled o povinnostech z ní vyplývajících. Naučíte se orientovat v bezpečnostních listech, osvojíte si principy správného označování chemikálií. Získáte informace o výběru a používání vhodných ochranných pracovních pomůcek v rámci výuky a o podmínkách nakládání a manipulace s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi při praktickém vyučování včetně jejich skladování v chemických laboratořích. Dozvíte se, jak postupovat v případě havárie při chemických pokusech, zásady 1. pomoci a mnoho dalšího.

Hlavním cílem je osvojit si principy bezpečného používání chemických látek a směsí v praktické části výuky chemie.

Obsah kurzu

 • aktuální informace z oblasti chemické legislativy EU, ČR
 • podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
 • aplikace nařízení REACH v podmínkách chemické výuky
 • bezpečnostní listy chemických látek a směsí používaných ve výuce
 • základní principy klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí podle CLP
 • zásady správného skladování chemikálií a manipulace s nimi
 • postupy v případě havárií při chemických pokusech a 1. pomoc
 • použití správných ochranných pracovních prostředků při praktické výuce chemie

Proč DEKRA?

 • široké portfolio odborných služeb
 • znalosti legislativních požadavků napříč oblastmi
 • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí
 • spolupráce s kontrolními orgány státní správy

Místo konání

Učebny DEKRA
ON-LINE


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 1.880,00 Kč 394,80 Kč 2.274,80 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

RNDr. Marie Weissová
chemie.cz@dekra.com
+420 728 276 426