Kurzy / Řízení kvality a systém manage... / Interní auditor systémů manage...

Interní auditor systémů managementu podle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Vzdělávací kurz je určen pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů QMS a EMS.

V rámci kurzu obdržíte stručný výklad požadavků ISO 9001/ ISO 14001 a terminologie, seznámíte se s přehledem požadavků normy ISO 19011:2011 a účelem provádění interních auditů. Naučíte se plánovat interní audity, sestavit program a plán interního auditu, připravit se na provedení auditu a sestavit si kontrolní seznam. Vysvětlíme Vám postup provádění interního auditu, povíme si něco o zjištěních z auditu, dokumentaci výsledků auditu a zprávě z auditu. Získáte informace o tom, jak řešit neshody, jaká je úloha a role interního auditora, jaké dovednosti jsou nutné pro efektivní vedení auditu a jaké jsou psychologické aspekty auditu. Společně budeme řešit konkrétní modelové situace a praktické případy. Na závěr absolvujete závěrečný test, který společně vyhodnotíme.

Počet míst tohoto kurzu je omezen. Kurz se uskuteční v případě dostatečného počtu přihlášených zájemců. Účastníci obdrží certifikát DEKRA.

Účel kurzu

  • seznámit účastníky s přínosy zavedení systému managementu kvality a environmentu a s prováděním interních auditů podle norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a ISO 19011:2011
  • vysvětlit účastníkům srozumitelnou a pochopitelnou formou požadavky norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
  • poskytnout informace týkající se provádění interních auditů systému managementu kvality a environmentu
  • informovat účastníky o revizi normy ISO 9001 a ISO 14001
  • nácvik auditu

Přínos kurzu

Absolvováním tohoto kurzu získáte způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro provádění interních auditů tím, že se podrobně seznámíte s požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, pochopíte zásady managementu kvality a environmentu a jeho přínosy, získáte praktické dovednosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopíte psychologické aspekty auditu a budete připraveni na možné překážky, s kterými se při provádění auditu můžete setkat.

K udržení aktuálního stavu Vašich znalostí doporučujeme pravidelně se účastnit ročních seminářů, které se týkají změn legislativy a norem.

Prerekvizity a nutné vybavení

Základní přehled o požadavcích normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Přednášející

Ing. Kateřina Němčíková

Místo konání

Praha

V ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály, občerstvení v průběhu kurzu a oběd.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 7.500,00 Kč 1.575,00 Kč 9.075,00 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

Petr Bajtek
petr.bajtek@dekra.com
+420 267 288 157