Kurzy / Semináře pro jednotlivce / Nové požadavky na bezpečnostní...

Nové požadavky na bezpečnostní listy

Seminář je zaměřen na seznámení s novými požadavky na sestavení a poskytování bezpečnostních listů podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Nařízení (EU) 2020/878 a dalších souvisejících předpisů a pokynů.
Prostřednictvím semináře Vás seznámíme s významnými změnami v této oblasti a aktuálními legislativními požadavky, s datem použitelnosti již od 1.1.2021. Tyto změny se týkají nejen samotného formátu, ale také požadavků na informace v jednotlivých oddílech. V rámci semináře budou nejen zdůrazněny požadavky nové, ale bude provedeno srovnání těchto nových požadavků s původními (stále platnými).
V návaznosti na tyto informace je dále vysvětleno, jak postupovat v případě, že společnost obdrží tzv. rozšířený bezpečnostní list se scénářem expozice, případně jak informace z obdrženého SE začlenit do vlastního bezpečnostního listu.
Seminář Vás nejen seznámí s novými požadavky, ale poskytne Vám ucelený praktický návod na sestavení bezpečnostních listů v souladu s aktuálními legislativou a registrační dokumentací látek a na vyhledávání potřebných údajů.

Účel kurzu

Je určen pro všechny zájemce, kteří potřebují znát požadavky týkající se bezpečnostních listů (sestavení, poskytování, aktualizace, archivace). Účastníkům semináře bude vystaveno osvědčení o jeho absolvování, které mohou doložit ke vzdělávání odborně způsobilých osob.

Přínos kurzu

Absolvováním semináře získáte dovednosti, díky kterým budete umět správně sestavit bezpečnostní list v souladu s aktuálními požadavky, efektivně pracovat s informacemi a v neposlední řadě také budete moci odhalit chyby a nesrovnalosti v dokumentaci od Vašich dodavatelů.
Získané informace Vám pomohou nastavit a kontrolovat mnohé administrativní a procesní postupy v rámci požadavků na bezpečnostní listy Vaší společnosti. Díky tomu se vyhnete pokutám a sankcím kontrolních orgánů a přispějete ke zvýšení bezpečnosti při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

Časový rozsah

Předpokládaný časový rozsah kurzu je 5 - 6 hodin.

Proč DEKRA?

  • široké portfolio odborných služeb
  • znalosti legislativních požadavků napříč oblastmi
  • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí
  • spolupráce s kontrolními orgány státní správy

Místo konání

ONLINE


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 3.900,00 Kč 819,00 Kč 4.719,00 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

RNDr. Marie Weissová
chemie.cz@dekra.com
+420 728 276 426