DEKRA Kurzy

Intenzivní seminář: Bezpečnostní listy a expoziční scénáře

Kurzy / Chemie, odpady a ekologie / Intenzivní seminář: Bezpečnost...

Seminář je zaměřen na seznámení s požadavky na sestavení a poskytování bezpečnostních listů dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a souvisejících předpisů a pokynů. V návaznosti na to je dále vysvětleno, co dělat v případě, že společnost obdrží tzv. rozšířený bezpečnostní list se scénářem expozice.
Kurz poskytuje praktický návod na sestavení bezpečnostních listů, práci s expozičními scénáři, registrační dokumentací látek a vyhledávání potřebných údajů. Na příkladech je také ukázáno, jak lze optimálně využít informace z bezpečnostních listů na pracovišti.

Rozsah semináře je 6 hodin. Účastníkům semináře je vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Podmínkou konání semináře je naplnění minimálního počtu pěti účastníků.

Účel kurzu

Je určen pro všechny zájemce, kteří potřebují znát požadavky týkající se bezpečnostních listů (sestavení, poskytování, archivace) a expozičních scénářů.

Přínos kurzu

Absolvováním semináře získáte praktické dovednosti, díky kterým budete umět správně sestavit bezpečnostní list, efektivně pracovat s informacemi, které nabízí a v neposlední řadě také budete moci odhalit chyby a nesrovnalosti v dokumentaci od Vašich dodavatelů a ověřit soulad Vašich procesů s expozičními scénáři.

Informace od zkušených lektorů Vám pomůžou nastavit a kontrolovat mnohé administrativní a procesní postupy v rámci požadavků na bezpečnostní listy a expoziční scénáře ve Vaší společnosti. Díky tomu se vyhnete pokutám a sankcím kontrolních orgánů a přispějete ke zvýšení bezpečnosti při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

Proč DEKRA?

  • široké portfolio odborných služeb
  • znalosti legislativních požadavků napříč oblastmi
  • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí
  • spolupráce s kontrolními orgány státní správy

Místo konání

Brno
Ostrava


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 2.289,26 Kč 480,74 Kč 2.770,00 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

RNDr. Marie Weissová
marie.weissova@dekra.com
+420 606 772 391