Kurzy / BOZP / BOZP - školení vedoucích zamě...

BOZP - školení vedoucích zaměstnanců

Školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměřeno na skupinu vedoucích zaměstnanců dané společnosti, která bude seznámena s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP v souvislosti s konkrétními riziky, která jsou na jejich pracovišti vyhodnocena.

Rozsah školení je zpravidla 2 hodiny. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za 3 roky.

Účel kurzu

Školení BOZP je určeno pro vedoucí zaměstnance, kteří musí být proškoleni v souladu se zákonnými požadavky týkající se bezpečnosti práce.

Přínos kurzu

Absolvováním školení splní Vaše společnost zákonné požadavky, vyhne se případným pokutám a v neposlední řadě zajistí bezpečnost svým zaměstnancům.

Proč DEKRA?

  • zkušený tým lektorů
  • obsáhlé know-how v oboru

Cena

Cena závisí na počtu účastníků.

Místo konání a termíny

dle dohody

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

    Kontakty

    Ing. Ladislav Zívalík
    ladislav.zivalik@dekra.com
    +420 725 345 750