Kurzy / Školení pro firmy / Školení zaměstnanců: Bezpečná ...

Školení zaměstnanců: Bezpečná manipulace s chemickými látkami a směsmi

Školení je zaměřeno na povinnosti, které se týkají chemických látek a směsí a které jsou dány zejména následujícími předpisy:
Nařízení (ES) č. 1907/2006 „REACH“
Nařízení (ES) č. 1272/2008 „CLP“
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Požadavky souvisejících předpisů a norem

Rozsah školení je zpravidla 2 hodiny.

Účel kurzu

Je určen pro všechny zaměstnance, kteří jakýmkoliv způsobem přicházejí do styku s chemickými látkami a směsmi (operátoři výroby, skladníci, kontroloři kvality, laboranti, pracovníci u nakládky/vykládky apod.)

Přínos kurzu

Absolvováním školení splníte zákonnou povinnost seznámit zaměstnance se způsoby, jak s nebezpečnými látkami a směsmi zacházet. Účastníci školení získají užitečné a praktické informace, které potřebují znát pro bezpečnou manipulaci s chemikáliemi.
Informace od zkušených lektorů přispívají k optimalizaci mnoha administrativních a procesních postupů ve Vaší společnosti. Vyhnete se tak případným pokutám a v neposlední řadě zajistíte bezpečnost svým zaměstnancům.

Proč DEKRA?

 • široké portfolio odborných služeb
 • znalosti legislativních požadavků napříč oblastmi
 • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí
 • spolupráce s kontrolními orgány státní správy

Místo konání a termíny

dle dohody

Cena

Cen závisí na počtu účastníků.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 1.500,00 Kč 315,00 Kč 1.815,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  RNDr. Marie Weissová
  chemie.cz@dekra.com
  +420 728 276 426