Kurzy / Semináře pro jednotlivce / Intenzivní seminář: CLP - klas...

Intenzivní seminář: CLP - klasifikace a označení

Seminář je zaměřen na seznámení s požadavky Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) a jejich praktické použití zejména při klasifikaci směsí nebezpečných pro zdraví, vodní prostředí nebo z hlediska fyzikálních účinků. Dále jsou probírány náležitosti štítků a etiket v návaznosti na povinnosti při označování nebezpečných látek a směsí – a to včetně možných výjimek a požadavků souvisejících předpisů.

Rozsah semináře je 6 hodin. Účastníkům semináře je vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Podmínkou konání semináře je naplnění minimálního počtu pěti účastníků.

Účel kurzu

Je určen pro všechny zájemce, kteří potřebují znát pravidla a povinnosti při klasifikaci a označování nebezpečných látek a směsí. Získané vědomosti si účastníci prakticky vyzkouší na příkladech z praxe.

Přínos kurzu

Získáte praktické dovednosti, díky kterým budete moci správně klasifikovat a označit Vaše výrobky. Informace od zkušených lektorů Vám pomůžou nastavit a kontrolovat mnohé administrativní a procesní postupy v rámci požadavků na klasifikaci a označování výrobků ve Vaší společnosti. Díky tomu se vyhnete pokutám a sankcím kontrolních orgánů a přispějete ke zvýšení bezpečnosti při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

Proč DEKRA?

 • široké portfolio odborných služeb
 • znalosti legislativních požadavků napříč oblastmi
 • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí
 • spolupráce s kontrolními orgány státní správy

Místo konání

Brno
Ostrava


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 2.289,26 Kč 480,74 Kč 2.770,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Consulting - chemické látky a směsi
  chemie.cz@dekra.com
  +420 728 276 426