Kurzy / Semináře pro jednotlivce / Intenzivní seminář: Klasifikac...

Intenzivní seminář: Klasifikace CLP vs. ADR

Seminář je zaměřen na klasifikační požadavky Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) a Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). V rámci výuky jsou srovnána kritéria pro klasifikaci nebezpečných látek a vysvětleno, jak pracovat s klasifikací nebezpečných směsí.

Rozsah semináře je 6 hodin. Účastníkům semináře je vystaveno osvědčení o jeho absolvování. Podmínkou konání semináře je naplnění minimálního počtu pěti účastníků.

Účel kurzu

Je určen pro všechny zájemce, kteří potřebují znát pravidla a povinnosti při klasifikaci nebezpečných látek a směsí z pohledu CLP a ADR – ať už pro účely sestavení bezpečnostních listů nebo z pohledu poradce pro přepravu nebezpečných látek.

Přínos kurzu

Absolvováním semináře získáte praktické dovednosti, díky kterým budete moci správně klasifikovat nebezpečné věci také pro účely přepravy.
Informace od zkušených lektorů Vám pomůžou nastavit a kontrolovat mnohé administrativní a procesní postupy v rámci požadavků CLP a ADR na klasifikaci nebezpečných věcí ve Vaší společnosti. Díky tomu se vyhnete pokutám a sankcím kontrolních orgánů a přispějete ke zvýšení bezpečnosti při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

Proč DEKRA?

 • široké portfolio odborných služeb
 • znalosti legislativních požadavků napříč oblastmi
 • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí
 • spolupráce s kontrolními orgány státní správy

Místo konání

Praha
Brno
Ostrava

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Consulting - chemické látky a směsi
  chemie.cz@dekra.com
  +420 728 276 426