DEKRA Kurzy

Defenzivní jízda

Kurzy / Řidiči / Defenzivní jízda

Smyslem defenzivní jízdy je naučit řidiče předcházet vzniku krizových situací předvídavým chováním a klidným způsobem jízdy.

Školení defenzivní jízdy se provádí formou teorie a praktického výcviku. Výuka teorie probíhá v učebně pro všechny účastníky kurzu společně. Praktický výcvik je koncipován do dvou praktických jízd s vozidlem v běžném provozu, a to individuálně s každým účastníkem kurzu za přítomnosti lektora. Po absolvování školení dostane zákazník slovní i písemné hodnocení řidiče a certifikát o absolvování kurzu.

Účel kurzu

Účelem školení je naučit řidiče přemýšlet o problémech, se kterými se v silničním provozu pravidelně setkává, jaké nebezpečí může vzniknout od ostatních účastníků silničního provozu a jak přizpůsobit své chování vůči ostatním s maximální bezpečností. Hlavním úkolem je naučit řidiče, aby se do krizové situace vůbec nedostal a nemusel jí řešit.

Přínos kurzu

Kurz defenzivní jízdy má za cíl prohloubit znalosti řidičů o chování ostatních účastníků silničního provozu, o jejich reakcích na různé situace v silničním provozu, znalosti pravidel silničního provozu a zásad bezpečné jízdy, tak aby řidič předešel vzniku krizových situací a snížil rizika spojená s důsledky dopravní nehody.

Defenzivní styl jízdy má zásadní vliv na snížení nehodovosti, resp. snížení nákladů spojených s likvidací škod a problémů při řešení dopravních nehod. Slušný a ohleduplný řidič je vizitkou pro úspěšnou firmu.

Proč DEKRA?

 • služby v oblasti dopravního vzdělávání pro začátečníky, profesionály a dopravní společnosti
 • široké spektrum vzdělávacích programů nejen pro řidiče
 • semináře, školení, pořady a další služby se zaměřením na bezpečné chování účastníků silničního provozu
 • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři
 • zázemí světového know-how
 • prvotřídní technické zázemí všech našich poboček
 • unikátní výcviková technika

Prerekvizity a nutné vybavení

Podmínkou pro přijetí osoby na školení je platné řidičské oprávnění, případně platná profesní způsobilost a karta řidiče.

Termíny

dle dohody

Místo konání

Praha
Brno
Olomouc
Ostrava
Vysoké Mýto
Třinec

 • kdekoliv u zákazníka po domluvě

Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 3.500,00 Kč 735,00 Kč 4.235,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Mgr. David Nadažy
  david.nadazy@dekra.com
  +420 602 527 621