Kurzy / Semináře pro jednotlivce / Intenzivní seminář: Ekologie a...

Intenzivní seminář: Ekologie a odpadové hospodářství

Seminář je zaměřen na povinnosti při nakládání s odpady (včetně nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., s účinností od 1.1.2021)a požadavky kladené na společnosti v souvislosti s podnikovou ekologií (ochrana vod, ekologická újma, nakládání s obaly, prevence závažných havárií). Seminář shrnuje povinnosti vyplývající z legislativních předpisů a vysvětluje je na příkladech a praktických zkušenostech.

Rozsah semináře je 6 hodin. Účastníkům semináře je vystaveno osvědčení o jeho absolvování.

Účel kurzu

Je určen pro všechny zájemce, kteří potřebují znát pravidla a povinnosti v rámci odpadového hospodářství a podnikové ekologie. Získané vědomosti pomůžou nejen samotným odpadářům, ale také mnoha dalším pracovníkům ve výrobách, skladech a laboratořích.

Přínos kurzu

Absolvováním semináře získáte užitečné a praktické informace, které je důležité znát při nakládání s odpady a při práci s látkami, které mohou ovlivnit životní prostředí.
Informace od zkušených lektorů Vám pomůžou nastavit a kontrolovat mnohé administrativní a procesní postupy v rámci odpadového hospodářství a podnikové ekologie ve Vaší společnosti. Díky tomu se vyhnete nejen pokutám a sankcím kontrolních orgánů, ale zajistíte trvale udržitelný rozvoj Vaší společnosti s ohledem na životní prostředí a zdraví Vašich zaměstnanců.

Proč DEKRA?

 • široké portfolio služeb
 • komplexní pohled na velké spektrum legislativních požadavků napříč oblastmi
 • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí
 • spolupráce s kontrolními orgány státní správy

Cena kurzu

3 000 – 6 000 Kč/osoba bez DPH dle rozsahu

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Eva Ryšavá
  eva.rysava@dekra.com
  +420 602 827 025