Kurzy / SME / IS TP

IS TP

Společnost DEKRA je pověřená školicí organizace a nabízí mimo jiné i kurzy pro obsluhu informačního systému technických prohlídek.
Délka školení cca: 09.00 - 13.00 hod.

Závaznou přihlášku je nutné odeslat nejpozději 10 pracovních dnů před termínem!
Cena musí být uhrazena v den školení před jeho zahájením, jinak nelze posluchače do kurzu zařadit.

Účel kurzu

Jedná se o školení komerční, hrazené provozovatelem STK/SME. Školení je určeno výhradně pro uchazeče o získání osvědčení obsluhy aplikace IS TP.

Přínos kurzu

Uchazeč získá Osvědčení obsluhy aplikace IS TP.

Prerekvizity a nutné vybavení

Psací potřeby

Místo konání

Praha
Tišnov
České Budějovice
Zlín-Malenovice
Jihlava

Cena

Cena bez DPH DPH 21 % CELKEM
661,12 Kč 138,88 Kč 800,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

    Kontakty

    Veronika Hrábková
    veronika.hrabkova@dekra.com
    +420 601 159 718