DEKRA Kurzy

KACHLE - Kurz Aplikované CHemické LEgislativy

Kurzy / Chemie, odpady a ekologie / KACHLE - Kurz Aplikované CHemi...

Dvoudenní kurz s více než 15letou tradicí je zaměřený na aktuální novinky v oblastech chemické legislativy EU a ČR. Tematické bloky jsou voleny tak, aby odrážely potřeby účastníků a měly pro ně praktický přínos.

Tradičně se kurz věnuje vysvětlení, výjimkám a povinnostem v rámci:
Nařízení (ES) č. 1907/2006 „REACH“
Nařízení (ES) č. 1272/2008 „CLP“
Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech
Zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích
Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
a dalších požadavků souvisejících předpisů a norem (skladování, přeprava ADR aj.)

Aktuální program je zveřejňován přibližně 2 měsíce před konáním kurzu.
Celkový rozsah dvoudenního kurzu je zpravidla 12 hodin. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Účel kurzu

Je otevřený všem zájemcům a je především vhodný pro vzdělávání odborně způsobilých osob v oblasti výroby, kontroly kvality, logistiky, odpadového hospodářství a podnikové ekologie. Také vedoucí pracovníci a členové středního a vyššího managementu se mohou dozvědět důležité informace pro strategický rozvoj a chod společnosti.

Přínos kurzu

Získáte nejaktuálnější informace z oblasti chemické legislativy, konkrétní tipy na plnění požadavků právních předpisů, upozornění na nejčastější neshody a problémy při kontrolách. Kurz nabízí také dostatečný prostor pro dotazy a diskusi nad konkrétními tématy.
Informace od zkušených lektorů přispívají k optimalizaci mnoha administrativních a procesních postupů ve Vaší společnosti. Vyhnete se případným pokutám a v neposlední řadě zajistíte bezpečnost svým zaměstnancům i zákazníkům.

Proč DEKRA?

  • know-how globální společnosti
  • znalosti legislativních požadavků napříč oblastmi
  • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí
  • spolupráce s kontrolními orgány státní správy

Místo konání

Praha (Areál VŠCHT - Konferenční centrum Sázava)
Brno (Hotel Continental)

Cena zahrnuje přednáškovou činnost (konzultace, příklady z praxe), studijní materiály, osvědčení o absolvování kurzu, psací potřeby a pomůcky, občerstvení, oběd a večerní raut.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 3.925,40 Kč 824,60 Kč 4.750,00 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Soubory ke stažení

Kontakty

Ing. et Ing. Alena Jelínková
chemie.cz@dekra.com
+420 727 945 030