Kurzy / KACHLE - Kurz Aplikované CHemi... / KACHLE - Kurz Aplikované CHemi...

KACHLE - Kurz Aplikované CHemické LEgislativy

Kurz s více než 15letou tradicí, s možností účasti online, je zaměřený na aktuální novinky v oblastech chemické legislativy EU a ČR. Tematické bloky jsou voleny tak, aby odrážely potřeby účastníků a měly pro ně praktický přínos.

Tradičně se kurz věnuje vysvětlení, výjimkám a povinnostem v rámci:
Nařízení (ES) č. 1907/2006 „REACH“
Nařízení (ES) č. 1272/2008 „CLP“
Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech
Zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích
Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech
a dalších požadavků souvisejících předpisů a norem (skladování, přeprava ADR aj.)

Aktuální program je zveřejňován přibližně 2 měsíce před konáním kurzu.
Časový rozsah kurzu je cca 8 hodin. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Účel kurzu

Je otevřený všem zájemcům a je především vhodný pro vzdělávání odborně způsobilých osob v oblasti výroby, kontroly kvality, logistiky, odpadového hospodářství a podnikové ekologie. Také vedoucí pracovníci a členové středního a vyššího managementu se mohou dozvědět důležité informace pro strategický rozvoj a chod společnosti.

Přínos kurzu

Získáte nejaktuálnější informace z oblasti chemické legislativy, konkrétní tipy na plnění požadavků právních předpisů, upozornění na nejčastější neshody a problémy při kontrolách. Kurz nabízí také dostatečný prostor pro dotazy a diskusi nad konkrétními tématy.
Informace od zkušených lektorů přispívají k optimalizaci mnoha administrativních a procesních postupů ve Vaší společnosti. Vyhnete se případným pokutám a v neposlední řadě zajistíte bezpečnost svým zaměstnancům i zákazníkům.

Proč DEKRA?

  • know-how globální společnosti
  • znalosti legislativních požadavků napříč oblastmi
  • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí
  • spolupráce s kontrolními orgány státní správy

Místo konání

V současné době pouze formou online

Cena zahrnuje přednáškovou činnost (konzultace, příklady z praxe, zodpovězení dotazů), studijní materiály v elektronické i tištěné podobě, osvědčení o absolvování kurzu. Jako poděkování obdrží od nás účastníci kurzu praktický dárek.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 3.950,00 Kč 829,50 Kč 4.779,50 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Soubory ke stažení

Kontakty

RNDr. Marie Weissová
chemie.cz@dekra.com
+420 728 276 426