DEKRA Kurzy

KACHLE - Kurz Aplikované CHemické LEgislativy

Kurzy / Chemie, odpady a ekologie / KACHLE - Kurz Aplikované CHemi...

Dvoudenní kurz s více než 15letou tradicí, s možností účasti také online, je zaměřený na aktuální novinky v oblastech chemické legislativy EU a ČR. Tematické bloky jsou voleny tak, aby odrážely potřeby účastníků a měly pro ně praktický přínos.

Tradičně se kurz věnuje vysvětlení, výjimkám a povinnostem v rámci:
Nařízení (ES) č. 1907/2006 „REACH“
Nařízení (ES) č. 1272/2008 „CLP“
Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech
Zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích
Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
a dalších požadavků souvisejících předpisů a norem (skladování, přeprava ADR aj.)

Aktuální program je zveřejňován přibližně 2 měsíce před konáním kurzu.
Celkový rozsah dvoudenního kurzu je zpravidla 12 hodin. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Účel kurzu

Je otevřený všem zájemcům a je především vhodný pro vzdělávání odborně způsobilých osob v oblasti výroby, kontroly kvality, logistiky, odpadového hospodářství a podnikové ekologie. Také vedoucí pracovníci a členové středního a vyššího managementu se mohou dozvědět důležité informace pro strategický rozvoj a chod společnosti.

Přínos kurzu

Získáte nejaktuálnější informace z oblasti chemické legislativy, konkrétní tipy na plnění požadavků právních předpisů, upozornění na nejčastější neshody a problémy při kontrolách. Kurz nabízí také dostatečný prostor pro dotazy a diskusi nad konkrétními tématy.
Informace od zkušených lektorů přispívají k optimalizaci mnoha administrativních a procesních postupů ve Vaší společnosti. Vyhnete se případným pokutám a v neposlední řadě zajistíte bezpečnost svým zaměstnancům i zákazníkům.

Proč DEKRA?

 • know-how globální společnosti
 • znalosti legislativních požadavků napříč oblastmi
 • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí
 • spolupráce s kontrolními orgány státní správy

Místo konání

Brno (Hotel Continental)

Cena zahrnuje přednáškovou činnost (konzultace, příklady z praxe), studijní materiály, osvědčení o absolvování kurzu, psací potřeby a pomůcky, občerstvení, oběd a večerní raut.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 4.500,00 Kč 945,00 Kč 5.445,00 Kč

Školení proběhlá v minulosti

Nalezeno 10 termínů. Zrušit výběr.
Školení TermínČasMísto

  Soubory ke stažení

  Kontakty

  RNDr. Marie Weissová
  chemie.cz@dekra.com
  +420 728 276 426