DEKRA Kurzy

Kurzy NDT dle EN ISO 9712 – PT – Penetrant Testing

Kurzy / NDT kvalifikace a certifikace / Kurzy NDT dle EN ISO 9712 – P...

PT – metoda penetrační (kapilární)

Kapilární kontrola patří mezi nedestruktivní metody povrchové, vhodné pro zjišťování vad souvisejících s povrchem zkoušeného předmětu. Zkoušený materiál může být feromagnetický i neferomagnetický, ale nesmí být porézní. Ke zkoušce PT se využívá penetračních vlastností kapalin. Vytvořené indikace se vyhodnocují zrakem. Používá se pro zjišťování otevřených povrchových vad v kovových i nekovových materiálech s výjimkou materiálů porézních.

Účel kurzu

Cílem školení NDT je předání co nejvíce teoretických a praktických zkušeností v metodě penetrační, aby uchazeč mohl úspěšně složit zkoušku PT a zažádat o certifikát APC nebo SECTOR Cert.

Prerekvizity a nutné vybavení

Požadavky na vstupní znalosti

 • Matematika – trojčlenka, řešení rovnice
 • Fyzika – znalosti základů fyziky – zákony o kapalinách a kapilárních jevech,
 • Chemie – základy, chemické značky základních prvků, zejména kovů
 • Materiál – základy o výrobě zejména kovů, jejich vlastnostech a možnosti zpracování

Místo konání

Praha
Plzeň
Ostrava


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
PT stupeň 1+2 9.900,00 Kč 2.079,00 Kč 11.979,00 Kč
PT stupeň 3 9.900,00 Kč 2.079,00 Kč 11.979,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Petra Dafčíková
  petra.dafcikova@dekra.com
  +420 736 628 854