Kurzy / Výcvik na polygonech / Kurz bezpečné jízdy OSOBNÍ VOZ...

Kurz bezpečné jízdy OSOBNÍ VOZIDLA (škola smyku)

Kurz je zaměřen na získání a osvojení znalostí, řidičských dovedností a odpovědnosti při řízení svého vozidla. Jedná se o teorii a praktický výcvik řidičů v centru bezpečné jízdy určený řidičům osobních vozidel. Teoretickou i praktickou část výcviku vedou instruktoři s dlouholetou praxí a zkušenostmi.

Rozsah kurzu je cca 7 hodin, teoretická část (2hodiny), praktický výcvik (3 – 4,5 hodiny dle zvolené varianty kurzu).
Kurz je zakončen účastnickým certifikátem potvrzující absolvování kurzu.

Účel kurzu

Účelem teoretické části výcviku je získat základní znalosti o fyzikálních zákonitostech pohybu vozidla ve vztahu k rychlosti jízdy (nejčetnější a nejtragičtější příčině dopravních nehod). Vysvětlit význam znalosti technického stavu vozidla, psychické a fyzické kondice řidiče pro bezpečnost silničního provozu.

Účelem praktické části výcviku je tyto teoretické znalosti ověřit při ovládání vozidla na cvičných modulech polygonu centra bezpečné jízdy a získat a upevnit správné návyky pro volbu bezpečné rychlosti vozidla v konkrétní situaci. Podstatnou součástí výcviku je nácvik řešení simulovaných krizových situací na různých površích vozovky za různých adhezních podmínek (sucho, mokro, sníh) do kterých se může řidič v silničním provozu dostat. Po celou dobu praktického výcviku je zajištěna komunikace s instruktorem pomocí vysílačky.

Varianty kurzů

AKTIV - základ za rozumnou cenu
Méně časově, finančně i řidičsky náročná varianta. Výcvik je koncipován zejména pro řidiče s menší řidičskou praxí a řidiče začátečníky.
Teoretická část (2 hodiny), praktický výcvik (3 hodiny), přestávka na oběd (1 hodina)

PROFI - zlatá střední cesta
Čtyři hodiny praktického výcviku, zvládání řidičsky náročnějších manévrů. Výcvik určen pro řidiče s běžnou praxí.
Teoretická část (2 hodiny), praktický výcvik (4 hodiny), přestávka na oběd (1 hodina)

TOP - pro náročné
Kurz je zaměřen na získání vysoké úrovně znalostí i dovedností pro bezpečné řízení. Varianta vhodná pro řidiče, kteří již kurz bezpečné jízdy v minulosti absolvovali.
Teoretická část (2hodiny), praktický výcvik (4,5 hodiny), přestávka na oběd (1 hodina)

TEEN - pro mladé řidiče
Kurz TEEN je určen výhradně mladým řidičům do věku 24 let (včetně) a je zaměřen na výuku zvládání krizových situací v dopravě. Více informací zde.

Přínos kurzu

Ověříte si své schopnosti a jízdní vlastnosti vozidla při různých adhezních podmínkách a ve složitých (simulovaných) krizových situacích. Celý výcvik probíhá v bezpečných podmínkách výcvikových center (Vysoké Mýto, Třinec) mimo veřejné pozemní komunikace.

Hlavním záměrem kurzu je preventivní působení na účastníky kurzu, kteří si prakticky vyzkouší řešení krizových situací, kterým by měli v reálném silničním provozu předcházet.

Proč DEKRA?

 • prvotřídní technické zázemí moderních center bezpečné jízdy
 • široké spektrum vzdělávacích programů nejen pro řidiče
 • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři, největší lektorská základna v ČR
 • více než 30 let zkušeností s výcvikem řidičů
 • zázemí světového know-how

Termíny

Pro jednotlivce termíny vypisujeme.
Pro skupiny dle dohody.

Objednaný termín lze stornovat nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným kurzem s možností nároku na náhradní termín a to písemnou formou na e-mail: skolasmyku.cz@dekra.com

Trvání kurzu

9:00 – 16:00 hod (včetně přestávky na oběd 1 hod)

Místo konání

Vysoké Mýto
Třinec

Podmínky kurzu

Minimální věk je 18 let. Fyzická a duševní způsobilost. Zákaz požít před a během kurzu alkoholické nápoje a návykové látky.

Aktivní doprovod na kurzu

 • Doprovod je možný pouze při praktické části, tedy výcviku na plochách polygonu. Nikoli v učebně při teoretické části kurzu.
 • Doprovod musí být starší 18 let.
 • Doprovod je spolujezdcem. Nestřídá se v řízení, ale dění jen sleduje.
 • Cena služby "Doprovod v rámci kurzu" činí 1.000 Kč včetně DPH.
 • Vstup do areálu je povolen pouze osobám s platným kurzem nebo osobám s uhrazenou službou "Doprovod v rámci kurzu".

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování kurzu a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu / Polygon Vysoké Mýto "AKTIV" 2.900,00 Kč 609,00 Kč 3.509,00 Kč
Cena za osobu / Polygon Vysoké Mýto "PROFI" 3.300,00 Kč 693,00 Kč 3.993,00 Kč
Cena za osobu / Polygon Vysoké Mýto "TOP" 4.100,00 Kč 861,00 Kč 4.961,00 Kč
Cena za osobu / Polygon Třinec "PROFI" 3.297,52 Kč 692,48 Kč 3.990,00 Kč
Cena za osobu / Aktivní doprovod 826,45 Kč 173,55 Kč 1.000,00 Kč

Dárkový poukaz

Pro nákup Dárkového poukazu pokračujte zde: Zakoupit

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Soubory ke stažení

  Kontakty

  Ing. Štěpánka Boštíková
  stepanka.bostikova@dekra.com
  +420 725 860 144