Kurzy / Výcvik na polygonech / Kurz bezpečné jízdy OSOBNÍ VOZ...

Kurz bezpečné jízdy OSOBNÍ VOZIDLA (škola smyku)

Kurz je zaměřen na získání a osvojení znalostí, řidičských dovedností a odpovědnosti při řízení svého vozidla. Jedná se o teorii a praktický výcvik řidičů v centru bezpečné jízdy určený řidičům osobních vozidel. Teoretickou i praktickou část výcviku vedou instruktoři s dlouholetou praxí a zkušenostmi.

Rozsah kurzu je cca 7 hodin, teoretická část (2hodiny), praktický výcvik (3 – 4,5 hodiny dle zvolené varianty kurzu).
Kurz je zakončen účastnickým certifikátem potvrzující absolvování kurzu.

Účel kurzu

Účelem teoretické části výcviku je získat základní znalosti o fyzikálních zákonitostech pohybu vozidla ve vztahu k rychlosti jízdy (nejčetnější a nejtragičtější příčině dopravních nehod). Vysvětlit význam znalosti technického stavu vozidla, psychické a fyzické kondice řidiče pro bezpečnost silničního provozu.

Účelem praktické části výcviku je tyto teoretické znalosti ověřit při ovládání vozidla na cvičných modulech polygonu centra bezpečné jízdy a získat a upevnit správné návyky pro volbu bezpečné rychlosti vozidla v konkrétní situaci. Podstatnou součástí výcviku je nácvik řešení simulovaných krizových situací na různých površích vozovky za různých adhezních podmínek (sucho, mokro, sníh) do kterých se může řidič v silničním provozu dostat. Po celou dobu praktického výcviku je zajištěna komunikace s instruktorem pomocí vysílačky.

Varianty kurzů

AKTIV - základ za rozumnou cenu
Méně časově, finančně i řidičsky náročná varianta. Výcvik je koncipován zejména pro řidiče s menší řidičskou praxí a řidiče začátečníky.
Teoretická část (2 hodiny), praktický výcvik (3 hodiny), přestávka na oběd (1 hodina)

PROFI - zlatá střední cesta
Čtyři hodiny praktického výcviku, zvládání řidičsky náročnějších manévrů. Výcvik určen pro řidiče s běžnou praxí.
Teoretická část (2 hodiny), praktický výcvik (4 hodiny), přestávka na oběd (1 hodina)

TOP - pro náročné
Kurz je zaměřen na získání vysoké úrovně znalostí i dovedností pro bezpečné řízení. Varianta vhodná pro řidiče, kteří již kurz bezpečné jízdy v minulosti absolvovali.
Teoretická část (2hodiny), praktický výcvik (4,5 hodiny), přestávka na oběd (1 hodina)

TEEN - pro mladé řidiče
Kurz TEEN je určen výhradně mladým řidičům do věku 24 let (včetně) a je zaměřen na výuku zvládání krizových situací v dopravě. Více informací zde.

Přínos kurzu

Ověříte si své schopnosti a jízdní vlastnosti vozidla při různých adhezních podmínkách a ve složitých (simulovaných) krizových situacích. Celý výcvik probíhá v bezpečných podmínkách výcvikových center (Vysoké Mýto, Třinec) mimo veřejné pozemní komunikace.

Hlavním záměrem kurzu je preventivní působení na účastníky kurzu, kteří si prakticky vyzkouší řešení krizových situací, kterým by měli v reálném silničním provozu předcházet.

Proč DEKRA?

  • prvotřídní technické zázemí moderních center bezpečné jízdy
  • široké spektrum vzdělávacích programů nejen pro řidiče
  • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři, největší lektorská základna v ČR
  • více než 30 let zkušeností s výcvikem řidičů
  • zázemí světového know-how

Termíny

Pro jednotlivce termíny vypisujeme ve všední dny i o víkendu, viz níže.
Pro skupiny dle dohody.

Objednaný termín lze stornovat nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným kurzem s možností nároku na náhradní termín a to písemnou formou na e-mail: skolasmyku.cz@dekra.com

Trvání kurzu

9:00 – 15:00 hod/16:30 hod (včetně přestávky na oběd 1 hod)

Místo konání

Vysoké Mýto - Dráby 45 - areál Autodromu (varianta TEEN, AKTIV, PROFI, TOP)
Třinec - Staré město 860 - areál Steel Ring (pouze varianta PROFI)

Podmínky kurzu

Minimální věk je 18 let. Fyzická a duševní způsobilost. Zákaz požít před a během kurzu alkoholické nápoje a návykové látky. Vlastní vozidlo splňující technické podmínky provozu na pozemních komunikacích.

Aktivní doprovod na kurzu

  • Doprovod je možný pouze při praktické části, tedy výcviku na plochách polygonu. Nikoli v učebně při teoretické části kurzu.
  • Doprovod musí být starší 18 let.
  • Doprovod je spolujezdcem. Nestřídá se v řízení, ale dění jen sleduje.
  • Cena služby "Doprovod v rámci kurzu" činí 1.000 Kč včetně DPH.
  • Vstup do areálu je povolen pouze osobám s platným kurzem nebo osobám s uhrazenou službou "Doprovod v rámci kurzu".

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování kurzu a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu / Polygon Vysoké Mýto "AKTIV" 3.140,50 Kč 659,50 Kč 3.800,00 Kč
Cena za osobu / Polygon Vysoké Mýto "PROFI" 4.049,59 Kč 850,41 Kč 4.900,00 Kč
Cena za osobu / Polygon Vysoké Mýto "TOP" 4.545,45 Kč 954,55 Kč 5.500,00 Kč
Cena za osobu / Polygon Třinec "PROFI" 4.049,59 Kč 850,41 Kč 4.900,00 Kč
Cena za osobu / Aktivní doprovod 826,45 Kč 173,55 Kč 1.000,00 Kč

Dárkový poukaz

Pro nákup Dárkového poukazu pokračujte zde: Zakoupit

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Soubory ke stažení

Kontakty

Pavlína Čechráková
pavlina.cechrakova@dekra.com
+420 267 288 316
+420 724 886 744