Kurzy / Výcvik na polygonech / Kurz bezpečné jízdy vozidla na...

Kurz bezpečné jízdy vozidla nad 3,5 t – nákladní vozidla, autobusy a speciální vozidla

Obsah teoretické i praktické části kurzu je koncipován pro zlepšení znalostí a dovedností řidičů, potřebných pro bezpečnou jízdu. Dále pak je zaměřen na poznání limitů a hranic jízdních vlastností vozidla i řidičských schopností účastníků což výrazně přispívá ke schopnosti řidiče lépe předvídat, přizpůsobit jízdu svým schopnostem, vlastnostem vozidla, stavu a povaze vozovky a minimalizovat riziko vzniku krizové situace či dopravní nehody. Rozsah kurzu je cca 7 hodin.

Účel kurzu

Cílem kurzu je naučit řidiče zvládat řešení krizových situací, zdokonalit jeho řidičské dovednosti a seznámit ho s chováním jeho vozidla v extrémních situacích, různých jízdních režimech a na různých površích vozovky.

Přínos kurzu

Přínos a efektivita absolvování kurzu bezpečné jízdy spočívá zejména ve zvýšení odborné kvalifikace řidičů, ve snížení počtu dopravních nehod a následných nákladů na opravy a řešení materiálních škod.

Rozsah kurzu

Teoretická výuka probíhá v učebně a je pro všechny účastníky kurzu v daném okamžiku společná. Teoretická část je zaměřena na zásady bezpečné jízdy a prevenci vzniku a řešení krizových situací. Během výuky se účastníci seznámí mimo jiné s reakční dobou řidiče, správnou volbou rychlosti jízdy a bezpečného odstupu, se základními fyzikálními zákonitosti pohybu automobilu, příčinami vzniku smyku a způsoby jeho zvládnutí apod.

Praktický výcvik probíhá v areálu centra bezpečné jízdy na jednotlivých cvičných plochách, splňujících podmínky vyšší akreditace pracovišť pro zdokonalování odborné způsobilosti řidičů dle příslušného ustanovení zákona č.247/2000 Sb.
Účastníci postupně střídají jednotlivá pracoviště ve skupinách. Každé vozidlo vybaví lektor vysílačkou pro komunikaci během výcviku.

Proč DEKRA?

 • prvotřídní technické zázemí moderních center bezpečné jízdy
 • více než 30 let zkušeností s výcvikem řidičů
 • široké spektrum vzdělávacích programů nejen pro řidiče
 • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři, největší lektorská základna v ČR
 • zázemí světového know-how
 • člen Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR

Termíny

dle dohody

Místo konání

Vysoké Mýto

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování kurzu a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 4.500,00 Kč 945,00 Kč 5.445,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  David Simon
  david.simon@dekra.com
  420 727 917 751