Kurzy / Vzdělávací programy / Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání pedagogů

Základy dopravní výchovy jsou velice důležité, proto se vyučují už na prvních stupních základních škol. Aby dopravní výchova nebyla jen nudným předmětem a byla stále aktuální, vznikl tento kurz pro učitele základních škol.

Jedná se o prezenční kurzy vždy zaměřené na konkrétní téma bezprostředně ovlivňující bezpečnost dětí jako účastníků silničního provozu.

Minimální počet účastníků každého semináře je 10 osob. Doba trvání školení u všech typů vzdělávacích programů je 6 hodin.

Účel školení

Speciální edukační program zaměřený na dodatečné vzdělávání pedagogických pracovníků pro účely zkvalitnění a zefektivnění dopravní výchovy na základních školách. Naši profesionální lektoři se touto formou podělí o své dosavadní bohaté zkušenosti a vědomosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Typy vzdělávacích kurzů

pro učitele 1. + 2. stupně ZŠ

 1. Zásady bezpečného chování cyklisty
 2. Zásady bezpečného chování chodce
 3. Zásady bezpečného chování dětí při přepravě
 4. Viditelnost dětí v silničním provozu

pro učitele 2. stupně ZŠ

 1. Zásady bezpečného pohybu dětí v křižovatkách
 2. Dopravní nehody s účastí dětí
 3. Stres a únava dětí v silničním provozu
 4. Důsledky právní odpovědnosti za jednání dětí v silničním provozu

Přínos kurzu

Po absolvování toho kurzu budete disponovat novými vědomosti v oblasti silniční bezpečnosti, které tak můžete předávat dětem, svým žákům, a tím zvyšovat bezpečnost na pozemních komunikacích.

Proč DEKRA?

 • služby v oblasti dopravního vzdělávání pro začátečníky, profesionály a dopravní společnosti
 • semináře, školení, pořady a další služby se zaměřením na bezpečné chování účastníků silničního provozu
 • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři
 • zázemí světového know-how
 • prvotřídní technické zázemí všech našich poboček

Termíny

dle dohody

Místo konání

Praha
Vysoké Mýto
Brno
Olomouc
Ostrava
Třinec
V případě zájmu je možné také zajistit učební prostory ve všech regionech ČR u našich partnerů.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 889,26 Kč 186,74 Kč 1.076,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto