Kurzy / Řidiči / Kurz bezpečné jízdy pro ženy

Kurz bezpečné jízdy pro ženy

Kurz je zaměřen na získání a osvojení znalostí, řidičských dovedností a odpovědnosti při řízení svého vozidla. Jedná se o teorii a praktický výcvik řidičů v centru bezpečné jízdy určený řidičům osobních vozidel. Teoretickou i praktickou část výcviku vedou instruktoři s dlouholetou praxí a zkušenostmi.

Rozsah kurzu je 7 hodin, teoretická část (2 hodiny), praktický výcvik (3 hodiny), přestávka na oběd (1 hodina), přednáška o autosedačkách (1 hodina).
Kurz je zakončen účastnickým certifikátem potvrzující absolvování kurzu.

Účel kurzu

Účelem teoretické části výcviku je získat základní znalosti o fyzikálních zákonitostech pohybu vozidla ve vztahu k rychlosti jízdy (nejčetnější a nejtragičtější příčině dopravních nehod). Vysvětlit význam znalosti technického stavu vozidla, psychické a fyzické kondice řidiče pro bezpečnost silničního provozu.

Účelem praktické části výcviku je tyto teoretické znalosti ověřit při ovládání vozidla na cvičných modulech polygonu centra bezpečné jízdy a získat a upevnit správné návyky pro volbu bezpečné rychlosti vozidla v konkrétní situaci. Podstatnou součástí výcviku je nácvik řešení simulovaných krizových situací na různých površích vozovky za různých adhezních podmínek (sucho, mokro, sníh) do kterých se může řidič v silničním provozu dostat. Po celou dobu praktického výcviku je zajištěna komunikace s instruktorem pomocí vysílačky.

Přínos kurzu

Ověříte si své schopnosti a jízdní vlastnosti vozidla při různých adhezních podmínkách a ve složitých (simulovaných) krizových situacích. Celý výcvik probíhá v bezpečných podmínkách výcvikových center (Vysoké Mýto) mimo veřejné pozemní komunikace.

Hlavním záměrem kurzu je preventivní působení na účastníky kurzu, kteří si prakticky vyzkouší řešení krizových situací, kterým by měli v reálném silničním provozu předcházet.

Proč DEKRA?

  • prvotřídní technické zázemí moderních center bezpečné jízdy
  • široké spektrum vzdělávacích programů nejen pro řidiče
  • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři, největší lektorská základna v ČR
  • více než 30 let zkušeností s výcvikem řidičů
  • zázemí světového know-how

Termíny

Pro jednotlivce termíny vypisujeme.

Objednaný termín lze stornovat nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným kurzem s možností nároku na náhradní termín a to písemnou formou na e-mail: skolasmyku.cz@dekra.com

Trvání kurzu

9:00 – 16:00 hod (včetně přestávky na oběd 1 hod)

Místo konání

Vysoké Mýto

Podmínky kurzu

Minimální věk je 18 let. Fyzická a duševní způsobilost. Zákaz požít před a během kurzu alkoholické nápoje a návykové látky.

Aktivní doprovod na kurzu

  • Doprovod je možný pouze při praktické části, tedy výcviku na plochách polygonu. Nikoli v učebně při teoretické části kurzu.
  • Doprovod musí být starší 18 let.
  • Doprovod je spolujezdcem. Nestřídá se v řízení, ale dění jen sleduje.
  • Cena služby "Doprovod v rámci kurzu" činí 1.000 Kč včetně DPH.
  • Vstup do areálu je povolen pouze osobám s platným kurzem nebo osobám s uhrazenou službou "Doprovod v rámci kurzu".

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

Ing. Štěpánka Boštíková
stepanka.bostikova@dekra.com
+420 725 860 144