DEKRA Kurzy

Kurzy NDT dle EN ISO 9712 – MT – Magnetic Particle Testing

Kurzy / NDT kvalifikace a certifikace / Kurzy NDT dle EN ISO 9712 – M...

MT – metoda magnetická

Metoda magnetická patří mezi nedestruktivní metody povrchové, vhodné pro zjišťování povrchových nebo těsně pod povrchem ležících vad. Zkoušený materiál musí být feromagnetický. Materiál se zmagnetuje a povrch předmětu se poleje detekčním prostředkem, který způsobí zviditelnění vad na povrchu zkoušeného předmětu. Magnetická metoda je použitelná pouze pro zkoušení feromagnetických materiálů (Fe, Co, Ni a některé slitiny). Lze indikovat vady povrchové, eventuálně několik milimetrů pod povrchem.

Účel kurzu

Cílem školení NDT je předání co nejvíce teoretických a praktických zkušeností v magnetické metodě, aby uchazeč mohl úspěšně složit zkoušku MT a zažádat o certifikát APC nebo SECTOR Cert.

Prerekvizity a nutné vybavení

Požadavky na vstupní znalosti

 • Matematika – trojčlenka, řešení rovnice
 • Fyzika – znalosti základů fyziky
 • Chemie – základy, chemické značky základních prvků, zejména kovů
 • Materiál – základy o výrobě zejména kovů, jejich vlastnostech a možnosti zpracování
 • Elektřina a magnetismus – základní znalosti, jednotky a základní znalosti zákonů

Místo konání

Praha
Plzeň
Ostrava


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
MT stupeň 1+2 9.900,00 Kč 2.079,00 Kč 11.979,00 Kč
MT stupeň 3 14.990,00 Kč 3.147,90 Kč 18.137,90 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Petra Dafčíková
  petra.dafcikova@dekra.com
  +420 736 628 854