DEKRA Kurzy

Kurzy a zkoušky UTT (Std. 202)

Kurzy / NDT kvalifikace a certifikace / Kurzy a zkoušky UTT (Std. 202)

UTT - měření tlouštěk ultrazvukovými tloušťkoměry

Školení a zkouška specifických činností dle standardu Std-202 APC UTT.

Měření tloušťky stěny je nejrozšířenější aplikací ultrazvukového zkoušení, které lze provádět standardním ultrazvukovým přístrojem s A-zobrazením nebo ultrazvukovým tloušťkoměrem. Nejčastěji je měření tloušťky prováděno ultrazvukovým tloušťkoměrem především z důvodu využití poměrně jednoduchých a lehce přenosných přístrojů, které mají postačující přesnost měření.

Metoda je založena na změření doby průchodu a vyhodnocení ultrazvukového impulsu. V zásadě je možné měření tloušťky rozdělit na :

  • měření u nových součástech, kontrola nebo třídění výrobků
  • měření výrobků jejichž rozměry se mohou používáním v provozu měnit (například opotřebením nebo korozí)

Často se v těchto případech mluví o měření úbytků např. v chemickém nebo energetickém průmyslu, loďařství apod.

Účel kurzu

Kvalifikací a certifikací UTT získá pracovník způsobilost provádět specifickou NDT metodu podle stanovených nebo uznávaných postupů či prováděcích pokynů a vyhodnocovat její výsledky.

Přínos kurzu

Získání certifikátu, a tedy oprávnění ke zkoušení výrobků pomocí metody měření tlouštěk ultrazvukovými tloušťkoměry.

Místo

Praha

Cena včetně zkoušky a certifikátu.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Kurz 4.000,00 Kč 840,00 Kč 4.840,00 Kč
Zkouška/Recertifikační zk. 2.500,00 Kč 525,00 Kč 3.025,00 Kč
Certifikát 1.600,00 Kč 336,00 Kč 1.936,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

    Kontakty

    Ing. Petra Dafčíková
    petra.dafcikova@dekra.com
    +420 736 628 854