Kurzy / Obsluha VTZ a plynových zaříze... / Obsluha nízkotlakých kotelen

Obsluha nízkotlakých kotelen

Školení obsluh nízkotlakých kotelen dle vyhl. č. 91/1993 Sb.

Program školení:

 • kdy musí být kotel odstaven
 • výstroj kotle
 • chemická úprava vody
 • ochrany a blokády kotle
 • první pomoc při otravě CO

Rozsah kurzu 4 h, forma prezenční.

Přínos kurzu

Cílem kurzu je získání osvědčení k obsluze NTK a možnost vykonávat danou činnost po dobu 5 let.

Cena

Cena závisí na rozsahu školení, počtu osob a konkrétním požadavku klienta.

Místo konání a termíny

U zákazníka na základě domluvy.

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Zdeněk Novotný
  zdenek.novotny@dekra.com
  +420 727 982 856