Kurzy / Obsluha VTZ a plynových zaříze... / Obsluha VPZ

Obsluha VPZ

Nové vyškolení nebo přezkoušení obsluh plynového zařízení dle vyhlášky č. 21/1979 Sb.,

Program školení:

 • zkoušky plynového zařízení + provozní předpis
 • jaké předpisy, dokumentace se vztahují k plynovému zařízení
 • vlastnosti plynu
 • zakázané manipulace
 • první pomoc při úrazu
 • průmyslový plynovod, dle ČSN EN 15 001, TPG 703 01,
 • zařízení pro regulaci tlaku ČSN EN 12279
 • průmyslová tepelná zařízení, dle ČSN EN 746.

Rozsah kurzu 3 h, forma prezenční.

Přínos kurzu

Cílem kurzu je získání osvědčení obsluhy plynového zařízení a možnost vykonávat danou činnost po dobu tří let.

Cena

Cena závisí na rozsahu školení, počtu osob a konkrétním požadavku klienta.

Místo konání a termíny

U zákazníka na základě domluvy.

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Dominika Kratochvílová
  dominika.kratochvilova@dekra.com
  720 806 104