Kurzy / Obsluha VTZ a plynových zaříze... / Obsluha VTZ

Obsluha VTZ

Nové vyškolení nebo přezkoušení osoby zodpovědné za tlakové nádoby stabilní (TNS)

Součástí kurzu je problematika:

 • Zákon 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění
 • Zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění
 • Vyhláška ČÚBP č. 48/l982 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění.
 • Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. - vyhrazená talková zařízení.
 • ČSN 69 0010 - Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla.
 • ČSN 69 0012 - Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.
 • ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení.
 • ČSN EN 764 /69 0004/ - Tlakové zařízení
 • ČSN EN 13445 /69 5245/ - Netopené tlakové nádoby.
 • Ostatní předpisy, normy

Rozsah kurzu 3 h, forma prezenční.

Přínos kurzu

Cílem je získání osvědčení k obsluze TNS dle ČSN 690012 a možnost vykonávat danou činnost po dobu 3 let.

Cena

Cena závisí na rozsahu školení, počtu osob a konkrétním požadavku klienta.

Místo konání a termíny

U zákazníka na základě domluvy.

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Zdeněk Novotný
  zdenek.novotny@dekra.com
  +420 727 982 856