Kurzy / Obsluha vysokozdvižných vozíků / Obsluha vysokozdvižných vozíků

Obsluha vysokozdvižných vozíků

Potřebujete odborné školení na obsluhu manipulační techniky? Znáte bezpečně vlastní možnosti a výkonnost svého vozíku? Dokážete se vyvarovat nehodám a škodám na majetku či zdraví? Umíte přiměřeně zacházet se svěřeným vozíkem i s nákladem?

Nabízíme kurzy pro obsluhu všech skupin motorových vozíků:

Základní kurz pro řidiče VZV

 • určen pro uchazeče, kteří potřebují získat průkaz obsluhy motorových vozíků OMV
 • teorie (2 dny), seznámení s platnými normami, vyhláškami, nařízeními vlády, analýzou rizik pracoviště a s konstrukcí manipulační techniky
 • praxe (1 den), trénink zručnosti účastníků, předepsané jízdní úkony a manipulaci s manipulační jednotkou

Opakovaný kurz pro řidiče VZV
pravidelné 6 hodinové školení

Rozšiřovací kurz pro řidiče VZV
rozšíření skupin průkazu OMV

Druhy manipulačních vozíků:
A – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
C – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
D – Vysokozdvižné ručně vedené
E – Vysokozdvižné s pákovým řízením
W1 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností pod 5 tun
W2 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností nad 5 tun

Účel kurzu

Tento kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří během své pracovní činnosti využívají motorové vozíky k manipulaci s manipulačními jednotkami. Tito pracovníci musí být držiteli příslušného oprávnění k obsluze motorových vozíků (OMV).

Přínos kurzu

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu a složením závěrečných zkoušek složených z písemného testu a praktické jízdy získáte oprávnění k obsluze motorových vozíků (OMV). Dále budete disponovat znalostmi z oblasti bezpečnostních předpisů, správného využití zátěžového diagramu a údržby vozíku.

Proč DEKRA?

 • služby v oblasti dopravního vzdělávání pro začátečníky, profesionály a dopravní společnosti
 • semináře, školení, pořady a další služby se zaměřením na bezpečné chování účastníků silničního provozu
 • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři
 • zázemí světového know-how
 • prvotřídní technické zázemí všech našich poboček
 • unikátní výcviková technika

Cena

Cena kurzu pro obsluhu manipulační techniky závisí na počtu účastníků a rozsahu školení (na jaké typy vozíků je požadováno oprávnění).

Místo konání a termíny

dle dohody

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Jiří Virág
  jiri.virag@dekra.com
  +420 602 586 934