DEKRA Kurzy

Školení bezpečné jízdy za účelem odpočtu bodů

Kurzy / Řidiči / Školení bezpečné jízdy za účel...

Školení bezpečné jízdy za účelem odpočtu bodů je prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 374/2007 Sb. a vyhlášky MD ČR č. 156/2008 Sb. v prostorách školicích center bezpečné jízdy, které jsou držiteli vyšší akreditace dle platných zákonných norem.

Školení je určeno pro řidiče, kteří mají ke dni podání žádosti v registru řidičů evidovány body za jednání zařazené do bodového hodnocení za porušení povinností podle zvláštního právního předpisu.

Rozsah školení je 7 hodin. Možnost opakování školení bezpečné jízdy za účelem odpočtu bodů je stanoveno zákonem, jednou za kalendářní rok.

Účel školení

Účelem školení je získání a prohloubení znalostí v oblasti: teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy, nejčastějších příčin dopravních nehod a jejich předcházení, důsledků protiprávního jednání řidičů motorových vozidel, prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Účelem praktického výcviku s motorovým vozidlem pod dohledem lektora bezpečné je osvojení si předcházení a řešení situací, při kterých je značně ztížena možnost ovládat vozidlo, formou bezpečné a defenzivní jízdy. V průběhu a po ukončení výcviku provádí lektor bezpečné jízdy vyhodnocení chování řidiče při výcviku.

Přínos školení

Absolvováním školení splníte zákonné požadavky pro vrácení trestných bodů za jednání zařazené do bodového hodnocení za porušení povinností podle zvláštního právního předpisu a zvýšíte si svou odbornou způsobilost.

Proč DEKRA?

 • držitel vyšší akreditace k provozování střediska bezpečné jízdy č. 2002-01 a 2002-02
 • prvotřídní technické zázemí moderních center bezpečné jízdy
 • více než 30 let zkušeností s výcvikem řidičů
 • široké spektrum vzdělávacích programů nejen pro řidiče
 • profesionálním týmem akreditovaných lektorů s dlouholetou praxí v oboru, ve znění zákona č. 374/2007 Sb.
 • zázemí světového know-how
 • člen Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR

Místo konání

Most
Vysoké Mýto


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Odpočet bodů Most 3.214,70 Kč 675,30 Kč 3.890,00 Kč
Odpočet bodů Vysoké Mýto 3.214,70 Kč 675,30 Kč 3.890,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Antonín Skřivánek
  antonin.skrivanek@dekra.com
  +420 725 815 234