Kurzy / Výcvik na polygonech / Kurz bezpečné jízdy za účelem ...

Kurz bezpečné jízdy za účelem ODPOČTU BODŮ

Školení je určeno pro všechny řidiče, kteří chtějí odečíst 3 body v bodovém hodnocení.

Pokud nasbíráte za své přestupky na silnici 12 bodů, přicházíte o řidičské oprávnění na 1 rok. Přihlaste se dokud není pozdě!

Možnost opakování školení bezpečné jízdy za účelem odpočtu bodů je stanoveno zákonem, jednou za kalendářní rok**.

Školení bezpečné jízdy za účelem odpočtu bodů je prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 374/2007 Sb. a vyhlášky MD ČR č. 156/2008 Sb. v prostorách školicích center bezpečné jízdy, které jsou držiteli vyšší akreditace dle platných zákonných norem.

Rozsah školení je 7 hodin, teoretická část (3 hodiny), praktický výcvik (3,5 hodiny), na závěr 30 min vyhodnocení kurzu + přestávka na oběd (30 minut).
Kurz je zakončen účastnickým certifikátem potvrzující absolvování kurzu.
Tento certifikát (originál) musí účastník kurzu doručit na úřad obce s rozšířenou působností nejpozději do 1 měsíce od absolvování kurzu a zažádat o odečtení bodů z karty řidiče.

Podmínky přihlášení na školení

 • Na kurz je možné se přihlásit nejpozději 6 pracovních dní před začátkem kurzu.
 • Účastník školení musí při přihlášení předložit (elektronicky) Výpis bodového hodnocení nikoliv výpis z karty řidiče, který nesmí být starší než 3 dny. Výpis bodového hodnocení získáte u: CZECH POINT, na úřadu – registr řidičů, v datové schránce, nebo portál občana (e-občanka).
 • Účastník školení může mít v kartě řidiče maximálně 10 bodů včetně, přičemž v ní nesmí být žádný 6 nebo 7 bodový přestupek.
 • Originál Výpisu bodového hodnocení se odevzdává na začátku kurzu

Podmínky kurzu

 • Minimální věk je 18 let. Fyzická a duševní způsobilost.
 • Zákaz požití před a během kurzu alkoholické nápoje a návykové látky.
 • Vlastní vozidlo splňující technické podmínky provozu na pozemních komunikacích.

Účel školení

Účelem školení je získání a prohloubení znalostí v oblasti: teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy, nejčastějších příčin dopravních nehod a jejich předcházení, důsledků protiprávního jednání řidičů motorových vozidel, prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Účelem praktického výcviku s motorovým vozidlem pod dohledem lektora bezpečné je osvojení si předcházení a řešení situací, při kterých je značně ztížena možnost ovládat vozidlo, formou bezpečné a defenzivní jízdy. V průběhu a po ukončení výcviku provádí lektor bezpečné jízdy vyhodnocení chování řidiče při výcviku.

Přínos školení

Absolvováním školení splníte zákonné požadavky pro vrácení trestných bodů za jednání zařazené do bodového hodnocení za porušení povinností podle zvláštního právního předpisu a zvýšíte si svou odbornou způsobilost.

Proč DEKRA?

 • držitel vyšší akreditace k provozování střediska bezpečné jízdy č. 2002-01 a 2002-02
 • prvotřídní technické zázemí moderních center bezpečné jízdy
 • více než 30 let zkušeností s výcvikem řidičů
 • široké spektrum vzdělávacích programů nejen pro řidiče
 • profesionálním týmem akreditovaných lektorů s dlouholetou praxí v oboru, ve znění zákona č. 374/2007 Sb.
 • zázemí světového know-how
 • člen Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR

Místo konání

Vysoké Mýto - Dráby 45 (areál Autodromu - příjezd zadní bránou - odbočka k letišti ze silnice I/35)
Třinec - Staré město 860 (areál Steel Ring)

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování kurzu a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Odpočet bodů Třinec 4.867,77 Kč 1.022,23 Kč 5.890,00 Kč
Odpočet bodů Vysoké Mýto 4.867,77 Kč 1.022,23 Kč 5.890,00 Kč

Dárkový poukaz

Pro nákup Dárkového poukazu pokračujte zde: Zakoupit

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Štěpánka Boštíková
  stepanka.bostikova@dekra.com
  +420 725 860 144