Kurzy / Školení pro firmy / Kurz: PCN - harmonizované ozna...

Kurz: PCN - harmonizované oznamování nebezpečných směsí a označování výrobků kódy UFI

Od ledna roku 2021 se uplatňují nová pravidla týkající se firem, které mají povinnost oznámit nebezpečné vlastnosti směsí národním subjektům (např. toxikologickým centrům) – v ČR prostřednictvím registru Chemických látek a prostředků (CHLAP).

Nový „evropský“ způsob oznamování nebezpečných směsí se týká dovozců a výrobců určitých nebezpečných směsí. Nově je zohledňováno, zda je daná směs určena spotřebitelům, profesionálním nebo průmyslovým uživatelům.

V některých případech je možné využít přechodné období a stávající směsi oznámit až v roce 2025. Za jakých podmínek to je možné? Kdy je ten správný čas pro oznámení právě Vašich směsí? Na co se připravit a jaká úskalí Vás můžou potkat? Nejen to se dozvíte na tomto workshopu.

Účel kurzu

Kurz je určený všem zájemcům, kteří v rámci své agendy řeší oznamování nebezpečných směsí – např. do národních registrů (v ČR registr CHLAP), tj. výrobcům nebezpečných směsí a dovozcům, kteří dováží nebezpečné směsi ze zemí mimo EU.

Přínos kurzu

Na kurzu se dozvíte potřebné informace související s harmonizovaným poskytováním informací o nebezpečných směsích dle evropského formátu v souvislosti s přílohou VIII nařízení 1272/2008 (CLP). Budou předvedeny praktické ukázky oznamování i generování UFI-kódů. Bude také vyhrazený dostatečný prostor pro Vaše otázky.

Časový rozsah

Předpokládaný časový rozsah kurzu je 5 - 6 hodin.

Proč DEKRA?

  • profesionální tým lektorů s bohatou praxí
  • znalosti legislativních předpisů napříč oblastmi
  • spolupráce s kontrolními orgány státní správy
  • know-how globální společnosti s celosvětovou sítí odborníků

Místo konání

online


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Cena za osobu 4.100,00 Kč 861,00 Kč 4.961,00 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

RNDr. Marie Weissová
marie.weissova@dekra.com
+420 606 772 391