Kurzy / PO / PO - školení vedoucích zaměst...

PO - školení vedoucích zaměstnanců

Školení v oblasti požární ochrany je zaměřeno na skupinu vedoucích zaměstnanců dané společnosti, která bude seznámena s požadavky právních předpisů v oblasti PO v souvislosti se zařazením podle konkrétního požárního nebezpečí.

Rozsah školení je zpravidla 2 hodiny. Opakované proškolení se provádí zpravidla nejméně jedenkrát za 3 roky.

Účel kurzu

Školení PO je určeno pro vedoucí zaměstnance, kteří musí být proškoleni v souladu se zákonnými požadavky týkající se požární ochrany.

Přínos kurzu

Absolvováním školení PO splní Vaše společnost zákonné požadavky, vyhne se případným pokutám a v neposlední řadě zajistí bezpečnost svým zaměstnancům.

Proč DEKRA?

  • zkušený tým lektorů
  • obsáhlé know-how v oboru

Cena

Cena závisí na počtu účastníků.

Místo konání a termíny

dle dohody

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

    Kontakty

    Ing. Ladislav Zívalík
    ladislav.zivalik@dekra.com
    +420 725 345 750