Kurzy / Přeprava dle ADN / Školení bezpečnostních poradců...

Školení bezpečnostních poradců ADN - noví, obnova

Účastníci kurzu ADN jsou vedeni zkušenými lektory při probírání jednotlivých oblastí přepravy nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách. V průběhu školení se řeší praktické úkoly, se kterými se mohou účastníci při výkonu funkce bezpečnostního poradce setkat. Školením účastník získá podrobnou orientaci v předpisu ADN. Výuka poskytuje dostatečný prostor také pro dotazy a předání praktických zkušeností. Každý den obdrží účastník kurzu domácí úkoly na procvičení probíraného tématu. Každému posluchači rádi zajistíme předpis ADN a dohodu ADR, které jsou nutné pro bezproblémové složení zkoušek. Závěrečnou zkoušku bezpečnostních poradců ADN uchazeč skládá na pobočce Státní plavební správy. Přihlášení na zkoušku probíhá individuálně na Státní plavební správě.

Délka kurzu

Školení ADN pro nové uchazeče – týdenní prezenční kurz
Školení ADN obnova - třídenní prezenční kurz

Účel kurzu

Školení pro nové uchazeče je určeno zájemcům, kteří budou vykonávat funkci bezpečnostního poradce dle oddílu 1.8.3 ADN. Bezpečnostním poradcem mohou být jmenováni u svého podniku (zaměstnavatele) nebo mohou svoji získanou odbornost uplatnit externě u firem (podniků), které nemají funkci bezpečnostního poradce zajištěnou vlastním zaměstnancem.

Školení obnova je určeno zájemcům, kteří vykonávají funkci bezpečnostního poradce dle oddílu 1.8.3 ADN a v posledním roce platnosti osvědčení si chtějí certifikát obnovit a prodloužit jeho platnost o dalších pět let tak, jak to předepisuje kapitola 1.8 dohody ADN.

Účelem školení je získání znalostí či zopakování a prohloubení v oblasti klasifikace, balení, označování, odesílání, manipulace a přepravy nebezpečných věcí, v souladu s národní legislativou a dohodou ADN vztahující se přepravu nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách.

Přínos kurzu

Výborná orientace v dohodě ADN je nutnost nejen pro zdárné absolvování zkoušky, ale zejména pro řádný výkon funkce bezpečnostního poradce. Po skončení kurzu obdrží uchazeč potvrzení o jeho absolvování. Toto je jedna z podmínek pro vykonání zkoušky.

Proč DEKRA?

  • jsme největší společnost, která se zabývá problematikou přepravy nebezpečných věcí
  • disponujeme pověřením od Státní plavební správy ČR
  • školením ADN se zabýváme od roku 1999, což je nejdéle v ČR
  • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí v oboru
  • vytváříme studijní materiály
  • v případě neúspěšné závěrečné zkoušky možnost zopakování kurzu zdarma
  • připravujeme pro MD ČR české znění předpisů o přepravě nebezpečných věcí - dohody ADN

Místo konání

Praha

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování školení a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Poradci ADN - noví 16.115,70 Kč 3.384,30 Kč 19.500,00 Kč
Poradci ADN - obnova 11.570,25 Kč 2.429,75 Kč 14.000,00 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

Pavlína Čechráková
pavlina.cechrakova@dekra.com
+420 267 288 316
+420 724 886 744