Kurzy / Přeprava dle ADR / Školení bezpečnostních poradců...

Školení bezpečnostních poradců ADR – noví, obnova

Účastníci kurzu ADR jsou vedeni zkušenými lektory při probírání jednotlivých oblastí silniční přepravy nebezpečných věcí. V průběhu školení se řeší praktické úkoly, se kterými se mohou při výkonu funkce bezpečnostního poradce setkat. Školením účastník získá podrobnou orientaci v dohodě ADR. Výuka poskytuje dostatečný prostor také pro dotazy a předání praktických zkušeností. Každý den obdrží účastník kurzu domácí úkoly na procvičení probíraného tématu. Každému posluchači rádi zajistíme dohodu ADR, která je nutná pro bezproblémové složení zkoušek. Závěrečnou zkoušku bezpečnostních poradců ADR uchazeč skládá u Ministerstva dopravy. Přihlášení na zkoušku probíhá individuálně u Centrum služeb pro silniční dopravu.s.p.o.

Nově jsme pro Vás připravili online formu opakování pomocí cvičných testů a otázek, které si můžete doma po školení vyzkoušet. Účelem je, abyste si ověřili své znalosti a byli lépe připraveni na zkoušky.

Délka kurzu

Školení ADR pro nové uchazeče – týdenní prezenční kurz
Školení ADR obnova - třídenní prezenční kurz

Účel kurzu

Školení pro nové uchazeče je určeno zájemcům, kteří budou vykonávat funkci bezpečnostního poradce dle oddílu 1.8.3 ADR. Mohou být jmenováni u svého podniku (zaměstnavatele) nebo mohou svoji získanou odbornost uplatnit externě u firem (podniků), které nemají funkci bezpečnostního poradce zajištěnou vlastním zaměstnancem. Účelem školení je získání znalostí v oblasti klasifikace, balení, označování, odesílání, manipulace a přepravy nebezpečných věcí, v souladu s národní legislativou a dohodou ADR vztahující se na silniční dopravu nebezpečných věcí.

Školení obnova je určeno zájemcům, kteří již vykonávají funkci bezpečnostního poradce dle oddílu 1.8.3 ADR a v posledním roce platnosti osvědčení si chtějí certifikát obnovit a prodloužit jeho platnost o dalších pět let tak, jak to předepisuje kapitola 1.8 dohody ADR a Zkušební řád MD ČR pro ověřování způsobilosti bezpečnostních poradců v silniční dopravě nebezpečných věcí. Účelem školení je zopakování a prohloubení znalostí.

Přínos kurzu

Vzhledem k tomu, že se většina bezpečnostních poradců v praxi nezabývá celým předpisem ADR a vzhledem ke změnám vlastní dohody ADR, doporučujeme pro úspěšné složení zkoušky absolvovat toto školení i v případě prodloužení platnosti osvědčení. Získáte dostatečný přehled v dohodě ADR, který je nutný pro řádný výkon funkce bezpečnostního poradce. Po absolvování Vás zadám do databáze MD ČR, což je u nových uchazečů jednou z podmínek pro podání přihlášky ke zkoušce.

Proč DEKRA?

 • jsme největší společnost, která se zabývá problematikou přepravy nebezpečných věcí
 • disponujeme pověřením od Ministerstva dopravy ČR
 • školením ADR se zabýváme od roku 1987, což je nejdéle v ČR
 • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí v oboru
 • vytváříme studijní materiály
 • termíny školení v průběhu celého roku

Místo konání

Praha


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Poradci ADR - noví 16.446,28 Kč 3.453,72 Kč 19.900,00 Kč
Poradci ADR - obnova 10.661,16 Kč 2.238,84 Kč 12.900,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Pavlína Čechráková
  pavlina.cechrakova@dekra.com
  +420 267 288 316
  +420 724 886 744