Kurzy / Přeprava dle ADR / Školení bezpečnostních poradců...

Školení bezpečnostních poradců ADR - třída 1, třída 7

V rámci jednodenní výuky jsou uchazeči vedeni zkušenými lektory při probírání jednotlivých oblastí silniční přepravy výbušných látek a předmětů v případě třídy 1 a radioaktivních látek v případě třídy 7. V průběhu školení se řeší praktické úkoly, se kterými se mohou účastníci při výkonu funkce bezpečnostního poradce setkat. Školením účastník získá podrobnou orientaci v dohodě ADR s důrazem na třídu 1 nebo 7. Výuka poskytuje dostatečný prostor také pro dotazy a předání praktických zkušeností. Každý den obdrží účastník kurzu domácí úkoly na procvičení probíraného tématu. Každému posluchači rádi zajistíme dohodu ADR, která je nutná pro bezproblémové složení zkoušek. Závěrečnou zkoušku bezpečnostních poradců ADR uchazeč skládá u Ministerstva dopravy. Přihlášení na zkoušku probíhá individuálně u Centra dopravního výzkumu.

Účel kurzu

Školení je určeno zájemcům, kteří budou vykonávat nebo již vykonávají funkci bezpečnostního poradce dle kapitoly 1.8 ADR pro silniční přepravu výbušných látek a předmětů klasifikovaných do třídy 1 či radioaktivních látek klasifikovaných do třídy 7.

Přínos kurzu

Absolvováním tohoto školení získáte informace a podrobnou orientaci v předpisu ADR se zaměřením na třídu 1 či 7. Dostatečný přehled v řádu ADR je nutný pro řádný výkon funkce bezpečnostního poradce. Po skončení kurzu obdržíte potvrzení o absolvování, což je u nových uchazečů jednou z podmínek pro podání přihlášky ke zkoušce.

Proč DEKRA?

 • jsme největší společnost, která se zabývá problematikou přepravy nebezpečných věcí
 • disponujeme pověřením od Ministerstva dopravy ČR
 • školením ADR se zabýváme od roku 1987, což je nejdéle v ČR
 • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí v oboru
 • připravujeme pro MD ČR české znění předpisů o přepravě nebezpečných věcí - dohody ADR
 • vytváříme studijní materiály
 • v případě neúspěšné závěrečné zkoušky možnost zopakování kurzu zdarma
 • termíny školení v průběhu celého roku a lze je domluvit také individuálně

Místo konání

Praha

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování školení a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Poradci ADR - třída 1 4.297,52 Kč 902,48 Kč 5.200,00 Kč
Poradci ADR - třída 7 4.297,52 Kč 902,48 Kč 5.200,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Pavlína Čechráková
  pavlina.cechrakova@dekra.com
  +420 267 288 316
  +420 724 886 744