Kurzy / Přeprava dle RID / Školení bezpečnostních poradců...

Školení bezpečnostních poradců RID – noví, obnova

Účastníci kurzu RID jsou vedeni zkušenými lektory při probírání jednotlivých oblastí železniční přepravy nebezpečných věcí. V průběhu školení se řeší praktické úkoly, se kterými se mohou při výkonu funkce bezpečnostního poradce setkat. Školením účastník získá podrobnou orientaci v Řádu RID. Výuka poskytuje dostatečný prostor také pro dotazy a předání praktických zkušeností. Každému posluchači rádi zajistíme Řád RID, který je nutný pro bezproblémové složení zkoušek. Závěrečnou zkoušku bezpečnostních poradců RID uchazeč skládá u Ministerstva dopravy, kde je potřeba se individuálně přihlásit.

Délka kurzu

Školení RID pro nové uchazeče – týdenní prezenční kurz
Školení RID obnova - třídenní prezenční kurz

Účel kurzu

Školení pro nové uchazeče je určeno zájemcům, kteří budou vykonávat funkci bezpečnostního poradce dle oddílu 1.8.3 RID. Mohou být jmenováni u svého podniku (zaměstnavatele), nebo mohou svoji získanou odbornost uplatnit externě u firem (podniků), které nemají funkci bezpečnostního poradce zajištěnu vlastním zaměstnancem. Účelem školení je získání znalostí v oblasti klasifikace, balení, označování, odesílaní, manipulace a přepravy nebezpečných věcí, v souladu s národní legislativou a Řádem RID.

Školení obnova je určeno zájemcům, kteří vykonávají funkci bezpečnostního poradce dle oddílu 1.8.3 RID a v posledním roce platnosti osvědčení si chtějí certifikát obnovit a prodloužit jeho platnost o dalších pět let tak, jak to předepisuje kapitola 1.8 řádu RID a Zkušební řád MD ČR pro ověřování způsobilosti bezpečnostních poradců v drážní dopravě nebezpečných věcí. Účelem školení je zopakovat a prohloubit znalosti účastníků.

Přínos kurzu

Vzhledem k tomu, že se většina bezpečnostních poradců v praxi nezabývá celým předpisem RID a vzhledem ke změnám vlastního řádu RID, doporučujeme pro úspěšné složení zkoušky absolvovat toto školení i v případě prodloužení platnosti osvědčení. Dostatečný přehled v řádu RID je nutný pro řádný výkon funkce bezpečnostního poradce. Po skončení kurzu obdrží uchazeč potvrzení o jeho absolvování, což je u nových uchazečů jednou z podmínek pro podání přihlášky ke zkoušce.

Proč DEKRA?

  • disponujeme dlouholetou praxí v oboru
  • vytváříme studijní materiály
  • v případě neúspěšné závěrečné zkoušky možnost zopakování kurzu zdarma
  • termíny školení lze domluvit individuálně

Místo konání

Praha

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování školení a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Poradci RID - noví 12.396,69 Kč 2.603,31 Kč 15.000,00 Kč
Poradci RID - obnova 5.785,12 Kč 1.214,88 Kč 7.000,00 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

Pavlína Čechráková
pavlina.cechrakova@dekra.com
+420 267 288 316
+420 724 886 744