DEKRA Kurzy

Školení bezpečnostních poradců RID - třída 1, třída 7

Kurzy / Přeprava dle ADR, ADN, RID, IM... / Školení bezpečnostních poradců...

V rámci jednodenní výuky jsou uchazeči vedeni zkušenými lektory při probírání jednotlivých oblastí železniční přepravy výbušných látek a předmětů v případě třídy 1 a radioaktivních látek v případě třídy 7. Školením účastník získá podrobnou orientaci v Řádu RID s důrazem na třídu 1 nebo 7. Výuka poskytuje dostatečný prostor také pro dotazy a předání praktických zkušeností. Každému posluchači rádi zajistíme Řád RID, který je nutný pro bezproblémové složení zkoušek. Závěrečnou zkoušku bezpečnostních poradců RID uchazeč skládá u Ministerstva dopravy, kde je potřeba se individuálně přihlásit.

Účel kurzu

Školení je určeno zájemcům, kteří budou vykonávat nebo již vykonávají funkci bezpečnostního poradce dle oddílu 1.8.3 RID pro přepravu výbušných látek a předmětů klasifikovaných do třídy 1 či pro přepravu radioaktivních látek klasifikovaných do třídy 7.

Přínos kurzu

Absolvováním tohoto školení získáte informace a podrobnou orientaci v předpisu RID se zaměřením na třídu 1 či 7. Dostatečný přehled v řádu RID je nutný pro řádný výkon funkce bezpečnostního poradce. Po skončení kurzu obdržíte potvrzení o absolvování, což je u nových uchazečů jednou z podmínek pro podání přihlášky ke zkoušce.

Proč DEKRA?

 • disponujeme dlouholetou praxí v oboru
 • vytváříme studijní materiály
 • v případě neúspěšné závěrečné zkoušky možnost zopakování kurzu zdarma
 • termíny školení lze domluvit individuálně

Místo konání

Praha


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Poradci RID - třída 1 4.132,00 Kč 868,00 Kč 5.000,00 Kč
Poradci RID - třída 7 4.132,00 Kč 868,00 Kč 5.000,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Pavlína Čechráková
  pavlina.cechrakova@dekra.com
  +420 267 288 316
  +420 724 886 744