Kurzy / Přeprava dle ADN / Školení posádek říčních plavid...

Školení posádek říčních plavidel ADN – tanková plavidla G

Na základě Evropské dohody pro přepravu nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách ADN je povinnost mít na palubě tankových plavidel typu G, přepravujícího nebezpečné věci (plyny), držitele platného Osvědčení o zvláštních znalostech ADN pro tanková plavidla typu G. Toto osvědčení je vydáváno Státní plavební správou po absolvování školení a úspěšném složení závěrečné zkoušky před zkušební komisí. U kurzů pro tanková plavidla typu G musí být navíc prokázána praxe na tankovém plavidle typu G v délce minimálně jednoho roku. Práce na plavidle musí být provedena během dvou let před nebo nejpozději během dvou let po složení závěrečné zkoušky. Osvědčení bude vydáno až po doložení praxe.

Platnost osvědčení pro tanková plavidla typu G je omezena platností osvědčení získaného po absolvování základního kombinovaného kurzu pro lodní přepravu suchých substrátů/tanková plavidla typu N nebo základního kurzu pro lodní přepravu tankovými plavidly typu N.

Školení je prováděno prezenční formou v Praze a v Děčíně. Po výkladu lektora je vždy dán dostatečný prostor na dotazy. Účastníci mají během kurzu možnost vypracovat cvičné testy, což může výrazně pomoci při přípravě na závěrečné zkoušky.

Po výběru termínu školení je nutné zaslat žádost na Státní plavební správu - pobočku Praha nebo Děčín, nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před zveřejněným termínem školení. Žádost lze získat zde, na internetových stránkách Státní plavební správy http://plavebniurad.cz/ nebo na kterékoli pobočce SPS. Dále je nutné přihlásit se na kurz u školicí organizace.

Školíme v Děčíně a v Praze.
V ceně kurzu obdrží účastníci aktuálně platný předpis ADN v českém znění a samozřejmostí je i oběd a drobné občerstvení během dne. Školíme podle českých prezentací a veškeré studijní materiály, které od klienti získají, jsou rovněž v českém jazyce.

Rozsah školení

Dvoudenní školení (pondělí, úterý) je zakončeno zkouškou (pátek).

Účel kurzu

Školení je určeno zejména odborníkům ADN, kteří se zabývají přepravou nebezpečných věcí dle ADN na tankových plavidlech typu G a nemají platné „Osvědčení o zvláštních znalostech ADN“ v daném rozsahu. Účelem kurzu je seznámit jeho účastníky s legislativou, pravidly a zásadami bezpečné přepravy nebezpečných věcí. V neposlední řadě si klademe za cíl připravit účastníky školení na úspěšné absolvování závěrečné zkoušky na Státní plavební správě. Podmínkou pro vykonání nástavbového obnovovacího školení pro tanková plavidla typu G je absolvování obnovovacího základního kombinovaného kurzu nebo obnovovacího kurzu pro přepravu tankovými plavidly typu N. V případě, že platnost „Osvědčení“ již skončila, je nutné absolvovat znovu celé školení i zkoušku.

Přínos kurzu

Absolvováním kurzu získáte veškeré potřebné znalosti pro bezproblémovou a bezpečnou přepravu nebezpečných věcí dle ADN a pro složení požadovaných zkoušek odborníků ADN pro tanková plavidla typu G.

Proč DEKRA?

  • jsme největší společnost, která se zabývá problematikou přepravy nebezpečných věcí
  • disponujeme pověřením od Státní plavební správy ČR
  • školením ADN se zabýváme od roku 1999, což je nejdéle v ČR
  • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí v oboru
  • vytváříme studijní materiály
  • v případě neúspěšné závěrečné zkoušky možnost zopakování kurzu zdarma
  • připravujeme pro MD ČR české znění předpisů o přepravě nebezpečných věcí - dohody ADN

Místo

Praha
Děčín

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování školení a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Posádky ADN - tanková plavidla G - noví 5.785,12 Kč 1.214,88 Kč 7.000,00 Kč
Posádky ADN - tanková plavidla G - obnova 3.305,79 Kč 694,21 Kč 4.000,00 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

Pavlína Čechráková
pavlina.cechrakova@dekra.com
+420 267 288 316
+420 724 886 744