Kurzy / Přeprava dle ADN / Školení posádek říčních plavid...

Školení posádek říčních plavidel ADN – tanková plavidla N, suchý náklad, kombinace – noví, obnova

Na základě Evropské dohody pro přepravu nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách (ADN) je povinnost mít na palubě plavidla, přepravujícího nebezpečné věci, držitele platného Osvědčení o zvláštních znalostech ADN. Toto osvědčení je vydáváno Státní plavební správou po absolvování školení a úspěšném složení závěrečné zkoušky před zkušební komisí. Platnost osvědčení je 5 leta v poslední roce platnosti je možné jeho prodloužit o dalších 5 let absolvováním obnovovacího školení.

Školení je prováděno prezenční formou v Praze a v Děčíně nebo ONLINE. Po výkladu lektora je vždy dán dostatečný prostor na dotazy. Účastníci mají během kurzu za úkol vypracovat cvičné testy, což může výrazně pomoci při přípravě na závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška probíhá u nových žadatelů o osvědčení formou elektronického testu a probíhá na Státní plavební správě. Závěrečná zkouška v případě obnovy probíhá formou písemného testu, který účastník kurzu absolvuje u školící organizace, a to vždy poslední den konání kurzu dle rozsahu.

Po výběru termínu školení je nutné zaslat žádost na Státní plavební správu - pobočku Praha nebo Děčín, nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před zveřejněným termínem školení. Žádost lze získat zde, na internetových stránkách Státní plavební správy http://plavebniurad.cz/ nebo na kterékoli pobočce SPS. Dále je nutné přihlásit se na kurz u školicí organizace.

Školíme v Děčíně a v Praze.
V ceně kurzu obdrží účastníci aktuálně platný předpis ADN v českém znění a samozřejmostí je i oběd a drobné občerstvení během dne v ceně kurzu. Školíme podle českých prezentací a veškeré studijní materiály, které od nás účastníci získají, jsou rovněž v českém jazyce.

Rozsah školení

přeprava na tankových plavidlech typu N
přeprava suchých nákladů (kusy a látky volně ložené)
kombinace tanková plavidla typu N + suchý náklad

Noví uchazeči

Kombinovaný kurz Ne-Po-Út-St-Čt/ Pá zkouška
Základní kurz pro lodní přepravu suchých substrátů Ne-Po-Út-Čt/ Pá zkouška
Základní kurz pro lodní přepravu tankovými plavidly typu N Ne-Po-Út-St/ Pá zkouška

Obnova

Kombinovaný kurz Út-St-Čt/ Čt zkouška
Základní kurz pro lodní přepravu suchých substrátů Út-Čt/ Čt zkouška
Základní kurz pro lodní přepravu tankovými plavidly typu N Út-St/ St zkouška

Účel kurzu

Školení je určeno zejména odborníkům ADN, kteří se zabývají přepravou nebezpečných věcí dle ADN a nemají platné „Osvědčení o zvláštních znalostech ADN“ či mají zájem o jeho obnovu. Účelem kurzu je seznámit jeho účastníky s legislativou, pravidly a zásadami bezpečné přepravy nebezpečných věcí. V neposlední řadě si klademe za cíl připravit účastníky školení na úspěšné absolvování závěrečné zkoušky na Státní plavební správě.

Přínos kurzu

Absolvováním kurzu získáte veškeré potřebné znalosti pro bezproblémovou a bezpečnou přepravu nebezpečných věcí dle ADN a pro složení požadovaných zkoušek odborníků ADN.

Obnovovací školení je určeno odborníkům ADN, kteří jsou již držiteli "Osvědčení o zvláštních znalostech ADN" a kterým bude končit jeho platnost. V případě, že platnost "Osvědčení" již skončila, je nutné absolvovat znovu celý kurz pro přepravu nebezpečných věcí v požadovaném rozsahu tak, jak je určen pro nové uchazeče.

Proč DEKRA?

  • jsme největší společnost, která se zabývá problematikou přepravy nebezpečných věcí
  • disponujeme pověřením od Státní plavební správy ČR
  • školením ADN se zabýváme od roku 1999, což je nejdéle v ČR
  • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí v oboru
  • vytváříme studijní materiály
  • v případě neúspěšné závěrečné zkoušky možnost zopakování kurzu zdarma
  • připravujeme pro MD ČR české znění předpisů o přepravě nebezpečných věcí - dohody ADN

Cena

Posádky ADN - noví Cena
Tanková plavidla typu N 7 851 Kč bez DPH / 9 500 Kč s DPH
Přeprava suchých nákladů (kusy a látky volně ložené) 7 851 Kč bez DPH / 9 500 Kč s DPH
Přeprava kombinovaná tanková plavidla typu N + suchý náklad 11 157 Kč bez DPH / 13 500 Kč s DPH
Posádky ADN - obnova Cena
Tanková plavidla typu N 5 372 Kč bez DPH / 6 500 Kč s DPH
Přeprava suchých nákladů (kusy a látky volně ložené) 5 372 Kč bez DPH / 6 500 Kč s DPH
Přeprava kombinovaná tanková plavidla typu N + suchý náklad 6 198 Kč bez DPH / 7 500 Kč s DPH

Místo

Praha
Děčín

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování školení a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

Pavlína Čechráková
pavlina.cechrakova@dekra.com
+420 267 288 316
+420 724 886 744