DEKRA Kurzy

Školení posádek říčních plavidel ADN – tanková plavidla N, suchý náklad, kombinace – noví, obnova

Kurzy / Přeprava dle ADR, ADN, RID, IM... / Školení posádek říčních plavid...

Na základě Evropské dohody pro přepravu nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách (ADN) je povinnost mít na palubě plavidla, přepravujícího nebezpečné věci, držitele platného Osvědčení o zvláštních znalostech ADN. Toto osvědčení je vydáváno Státní plavební správou po absolvování školení a úspěšném složení závěrečné zkoušky před zkušební komisí. Platnost osvědčení je 5 leta v poslední roce platnosti je možné jeho prodloužit o dalších 5 let absolvováním obnovovacího školení.

Školení je prováděno prezenční formou v Praze a v Děčíně. Po výkladu lektora je vždy dán dostatečný prostor na dotazy. Účastníci mají během kurzu za úkol vypracovat cvičné testy, což může výrazně pomoci při přípravě na závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška probíhá u nových žadatelů o osvědčení formou elektronického testu a probíhá na Státní plavební správě. Závěrečná zkouška v případě obnovy probíhá formou písemného testu, který účastník kurzu absolvuje u školící organizace, a to vždy poslední den konání kurzu dle rozsahu.

Po výběru termínu školení je nutné zaslat žádost na Státní plavební správu - pobočku Praha nebo Děčín, nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před zveřejněným termínem školení. Žádost lze získat zde, na internetových stránkách Státní plavební správy http://plavebniurad.cz/ nebo na kterékoli pobočce SPS. Dále je nutné přihlásit se na kurz u školicí organizace.

Nově školíme také v Děčíně.
V ceně kurzu obdrží účastníci aktuálně platný předpis ADN v českém znění a samozřejmostí je i oběd a drobné občerstvení během dne v ceně kurzu. Školíme podle českých prezentací a veškeré studijní materiály, které od nás účastníci získají, jsou rovněž v českém jazyce.

Rozsah školení

přeprava na tankových plavidlech typu N
přeprava suchých nákladů (kusy a látky volně ložené)
kombinace tanková plavidla typu N + suchý náklad

Noví uchazeči

Kombinovaný kurz Ne-Po-Út-St-Čt/ Pá zkouška
Základní kurz pro lodní přepravu suchých substrátů Ne-Po-Út-Čt/ Pá zkouška
Základní kurz pro lodní přepravu tankovými plavidly typu N Ne-Po-Út-St/ Pá zkouška

Obnova

Kombinovaný kurz Út-St-Čt/ Čt zkouška
Základní kurz pro lodní přepravu suchých substrátů Út-Čt/ Čt zkouška
Základní kurz pro lodní přepravu tankovými plavidly typu N Út-St/ St zkouška

Účel kurzu

Školení je určeno zejména odborníkům ADN, kteří se zabývají přepravou nebezpečných věcí dle ADN a nemají platné „Osvědčení o zvláštních znalostech ADN“ či mají zájem o jeho obnovu. Účelem kurzu je seznámit jeho účastníky s legislativou, pravidly a zásadami bezpečné přepravy nebezpečných věcí. V neposlední řadě si klademe za cíl připravit účastníky školení na úspěšné absolvování závěrečné zkoušky na Státní plavební správě.

Přínos kurzu

Absolvováním kurzu získáte veškeré potřebné znalosti pro bezproblémovou a bezpečnou přepravu nebezpečných věcí dle ADN a pro složení požadovaných zkoušek odborníků ADN.

Obnovovací školení je určeno odborníkům ADN, kteří jsou již držiteli "Osvědčení o zvláštních znalostech ADN" a kterým bude končit jeho platnost. V případě, že platnost "Osvědčení" již skončila, je nutné absolvovat znovu celý kurz pro přepravu nebezpečných věcí v požadovaném rozsahu tak, jak je určen pro nové uchazeče.

Proč DEKRA?

  • jsme největší společnost, která se zabývá problematikou přepravy nebezpečných věcí
  • disponujeme pověřením od Státní plavební správy ČR
  • školením ADN se zabýváme od roku 1999, což je nejdéle v ČR
  • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí v oboru
  • vytváříme studijní materiály
  • v případě neúspěšné závěrečné zkoušky možnost zopakování kurzu zdarma
  • připravujeme pro MD ČR české znění předpisů o přepravě nebezpečných věcí - dohody ADN

Cena

Posádky ADN - noví Cena
Tanková plavidla typu N 8 265 Kč bez DPH / 10 000 Kč s DPH
Přeprava suchých nákladů (kusy a látky volně ložené) 8 265 Kč bez DPH / 10 000 Kč s DPH
Přeprava kombinovaná tanková plavidla typu N + suchý náklad 11 570 Kč bez DPH / 14 000 Kč s DPH
Posádky ADN - obnova Cena
Tanková plavidla typu N 5 620 Kč bez DPH / 6 800 Kč s DPH
Přeprava suchých nákladů (kusy a látky volně ložené) 5 620 Kč bez DPH / 6 800 Kč s DPH
Přeprava kombinovaná tanková plavidla typu N + suchý náklad 6 446 Kč bez DPH / 7 800 Kč s DPH

Místo

Praha
Děčín

Školení proběhlá v minulosti

Nalezeno 147 termínů. Zrušit výběr.
Školení TermínČasMísto

Kontakty

Pavlína Čechráková
pavlina.cechrakova@dekra.com
+420 267 288 316
+420 724 886 744