DEKRA Kurzy

Pracovněprávní minimum

Kurzy / Soft skills a personalistika / Pracovněprávní minimum

aneb Co by měl znát každý personalista

Víte o tom, že kontrola oblastního inspektorátu práce může přijít neohlášeně? Pokud se chcete vyvarovat možných chyb ve své personalistické praxi a obstát při kontrole inspekce práce, neváhejte navštívit tento kurz.

Účel kurzu

Poskytnout komplexní přehled o již schválených a připravovaných změnách právních předpisů v oblasti pracovního práva, které mají největší dopad do personalistické praxe.

Přínos kurzu

Účastníci v prvním bloku kurzu získají přehled o správném postupu personalisty při vzniku, změnách a rozvázání pracovního poměru včetně doručování. V druhém bloku se účastníci dozvědí o povinnostech zaměstnavatele v oblasti pracovní doby a práce přesčas a základních pravidlech odměňování a získají znalosti o tom, jak správně postupovat při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, při agenturním zaměstnávání a při kontrole inspekce práce. V rámci kurzu bude uvedena celá řada příkladů z praxe a zodpovězeny dotazy účastníků z praxe.

Program kurzu

1. blok - Vznik, změny a rozvázání pracovního poměru

 • Postup před vznikem pracovního poměru; Vstupní lékařská prohlídka; Osobní spis
 • Vznik pracovního poměru; Pracovní smlouva a doporučení před jejím podpisem; Informace o pracovních podmínkách; Zkušební doba; Pracovní poměr na dobu určitou
 • Změny pracovního poměru; Návrat z mateřské a rodičovské dovolené
 • Přehled způsobů rozvázání pracovního poměru
 • Povinnosti zaměstnanců a jejich porušování
 • Potvrzení o zaměstnání; Doručování pracovněprávních písemností

2. blok - Pracovní doba, odměňování, legální zaměstnávání a postup při kontrole inspekce práce

 • Délka a rozvržení pracovní doby; Přestávka na jídlo a oddech; Odpočinek mezi směnami; Nepřetržitý odpočinek v týdnu; Evidence pracovní doby
 • Práce přesčas
 • Odměňování; Sjednání či stanovení mzdy; Minimální a zaručená mzda; Odměňování práce přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a v neděli
 • Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
 • Agenturní zaměstnávání
 • Legální a nelegální zaměstnávání
 • Postup při kontrole inspekce práce

Časová náročnost

2 dny

Přednášející

JUDr. Pavel Jindřich
Odborný poradce a lektor pro pracovněprávní vztahy a personalistiku

Proč DEKRA?

 • mnohaleté zkušenosti a know-how nadnárodní společnosti
 • nestrannost a nezávislost
 • dodržování etických principů
 • individuální přístup s cílem identifikovat potřeby konkrétního klienta
 • budování dlouholetého partnerského vztahu

Termíny

Termíny i ceny dle dohody.

Místo konání

Praha

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Ing. Petra Dafčíková
  petra.dafcikova@dekra.com
  +420 736 628 854