Kurzy / Školení řidičů osobních vozide... / Vzdělávací programy pro provin...

Vzdělávací programy pro provinilé řidiče

Spáchal/a jste v minulosti trestný čin v silniční dopravě dle zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku a chcete požádat státního zástupce o podmínečné zastavení trestního stíhání? Byla Vám soudem po spáchání trestného činu v dopravě rozsudkem udělena povinnost absolvovat vhodný re-sociační program a program zaměřený na odstranění nevhodných návyků v řízení vozidla? Byl Vám soudem uložen trest zákazu řízení vozidla, během něhož jste po celou dobu neabsolvoval žádné školení ani výcvik, který by Vám pomohl stát se lepším řidičem? Tak je tento kurz určen přímo pro Vás.

Účel kurzu

Účelem kurzu je zlepšení a prohloubení znalostí a dovedností řidičů, kteří zavinili vážnou dopravní nehodu nebo jsou pachateli trestných činů v dopravě dle zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, kterým mohou být uloženy různé tresty. Jejich součástí může být zákaz řízení vozidla, který je stanoven na určitou dobu a následná povinnost absolvovat patřičné kurzy zaměřené na zkvalitnění řidičských dovedností.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je uvědomit si všechny aspekty ovlivňující vznik krizové situace a průběhu nehody, předcházet či minimalizovat riziko vzniku dopravní nehody, a tím chránit nejen sebe samotné, ale i ostatní účastníky silničního provozu.

Přínos kurzu

Pomůžeme Vám pochopit, okolnosti, které se podílely na dopravní nehodě, jaké faktory měly vliv na vznik a průběh nehody. Vysvětlíme Vám, jak došlo ke kritické situaci, jejímž následkem byla dopravní nehoda, které jste byl/a viníkem. Po absolvování tohoto jedinečného kurzu získáte vědomosti a návyky, které Vám do budoucna pomohou předcházet vzniku kritických situací, jež vedou k dopravním nehodám. Přínosem není pouze nižší trest za spáchaný čin (nebo upuštění od něj), ale zejména zlepšení znalostí a dovedností pro bezpečné řízení vozidla v silničním provozu.

Proč DEKRA?

 • služby v oblasti dopravního vzdělávání pro začátečníky, profesionály i dopravní společnosti
 • široké spektrum vzdělávacích programů nejen pro řidiče
 • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři
 • zázemí světového know-how
 • prvotřídní technické zázemí všech našich poboček
 • unikátní výcviková technika

Termíny

dle dohody

Místo konání

Praha
Brno
Olomouc
Ostrava
Vysoké Mýto
Třinec

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování kurzu a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
Kurz - Náhodné selhání 14.700,00 Kč 3.087,00 Kč 17.787,00 Kč
Kurz - Opakované selhání 16.500,00 Kč 3.465,00 Kč 19.965,00 Kč
Kurz – Alkohol/Drogy za volantem 18.300,00 Kč 3.843,00 Kč 22.143,00 Kč

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Jan Sklenář
  jan.sklenar@dekra.com
  +420 725 712 388