DEKRA Kurzy

Recertifikační zkoušky Std-301 APC

Kurzy / NDT kvalifikace a certifikace / Recertifikační zkoušky Std-301...

Kvalifikace a certifikace NDT pracovníků podle tohoto standardu APC plně neodpovídá požadavkům evropské normy EN ISO 9712.

S ohledem na zavedení systému kvalifikace a certifikace podle požadavků evropské normy EN ISO 9712 v České republice, je systém kvalifikace a certifikace NDT podle požadavků tohoto standardu již uzavřen pro přístup nových uchazečů o kvalifikaci a certifikaci nedestruktivních metod. Systém je zakonzervován a udržován jen pro účely platných certifikátů.

Kvalifikační požadavky splňují pouze ti držitelé certifikátů, kteří včas a řádně doloží doklady o plnění certifikačních požadavků stanovených tímto standardem.

Aby uchazeč mohl vykonat zkoušku NDT a být re-certifikován:

  • musí splnit obecné požadavky a průmyslovou praxi v NDT,
  • řádně po 5 letech žádá o prodloužení
  • řádně po 10 letech složí re-certifikační zkoušku
  • pro stupeň 1 - dvě praktické úlohy (2 vzorky)
  • pro stupeň 2 - dvě praktické úlohy (návodka a 2 vzorky)

Místo konání

Praha


Cena

Cena bez DPH DPH 21% CELKEM
PT,MT,UT,RT stupeň 1 3.100,00 Kč 651,00 Kč 3.751,00 Kč
PT,MT,UT,RT stupeň 2 4.100,00 Kč 861,00 Kč 4.961,00 Kč

Vypsané termíny

Nenašli jsme žádná školení odpovídající vašim kritériím. Vrátit se.

Kontakty

Ing. Petra Dafčíková
petra.dafcikova@dekra.com
+420 736 628 854