Kurzy / Přeprava dle ADR / Školení řidičů ADR – noví, obn...

Školení řidičů ADR – noví, obnova

Podle zákona o silniční dopravě a Evropské dohody ADR jsou řidiči přepravující nebezpečné věci povinni zúčastnit se zvláštního školení řidičů zakončeného zkouškou, na jejímž základě obdrží „ADR osvědčení o školení řidiče“. Platnost tohoto Osvědčení je 5 let a v celém posledním roce platnosti je možné prodloužit platnost osvědčení o dalších 5 let absolvováním tohoto obnovovacího školení. Školení je prováděno prezenční formou a poskytuje dostatečný prostor na dotazy. Účastníci mají během kurzu možnost vypracovat cvičné testy, což může výrazně pomoci při přípravě na závěrečné zkoušky.

Školení probíhá formou webináře, závěrečné zkoušky pak prezenční formou.

Rozsah školení

základní kurz pro kusovou přepravu a látky volně ložené (kromě tříd 1 a 7)
nástavbový kurz pro třídu 1 (výbušné látky a předměty)
nástavbový kurz pro třídu 7 (radioaktivní látky)
nástavbový kurz pro cisternovou přepravu

Účel kurzu

Školení pro nové uchazeče je určeno zejména řidičům, kteří se zabývají silniční přepravou nebezpečných věcí dle ADR a nemají platné „ADR osvědčení o školení řidiče“. Účelem kurzu je seznámit jeho účastníky s legislativou, pravidly a zásadami bezpečné přepravy nebezpečných věcí.

Školení obnova je určeno zejména řidičům, kteří se zabývají silniční přepravou nebezpečných věcí dle ADR a jsou držiteli platného „ADR osvědčení o školení řidiče“. Účelem kurzu je zopakovat a prohloubit znalosti účastníků.

V neposlední řadě si klademe za cíl připravit účastníky školení na úspěšné absolvování závěrečné zkoušky před komisařem z Ministerstva dopravy ČR.

Přínos kurzu

Absolvováním kurzu získají účastníci veškeré potřebné znalosti pro bezproblémovou a bezpečnou přepravu nebezpečných věcí dle ADR a pro složení požadovaných zkoušek řidičů ADR. Obnovovací školení řidičů je určeno řidičům, kteří jsou již držiteli " ADR osvědčení o školení řidiče " a kterým bude končit jeho platnost. V případě, že platnost "Osvědčení" již skončila, je nutné absolvovat znovu školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí, které je určeno pro nové uchazeče.

Proč DEKRA?

  • jsme největší společnost, která se zabývá problematikou přepravy nebezpečných věcí
  • disponujeme pověřením od Ministerstva dopravy ČR
  • školením ADR se zabýváme od roku 1987, což je nejdéle v ČR
  • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí v oboru
  • připravujeme pro MD ČR české znění předpisů o přepravě nebezpečných věcí - dohody ADR
  • vytváříme studijní materiály
  • v případě neúspěšné závěrečné zkoušky možnost zopakování kurzu zdarma
  • termíny školení v průběhu celého roku a lze je domluvit také individuálně

Cena

Školení řidičů ADR - noví Cena
základní kurz (necisternová přeprava) 4 545,45 Kč bez DPH / 5 500 Kč s DPH
nástavbový kurz pro třídu 1 (výbušné látky a předměty) 3 388,43 Kč bez DPH / 4 100 Kč s DPH
nástavbový kurz pro třídu 7 (radioaktivní látky) 3 388,43 Kč bez DPH / 4 100 Kč s DPH
cisternová přeprava 1 983,47 Kč bez DPH / 2 400 Kč s DPH
za každou třídu cisternové přepravy 909,09 Kč bez DPH / 1 100 Kč s DPH
Školení řidičů ADR - obnova Cena
základní kurz (necisternová přeprava) 2 809,92 Kč bez DPH / 3 400 Kč s DPH
nástavbový kurz pro třídu 1 (výbušné látky a předměty) 2 231,40 Kč bez DPH / 2 700 Kč s DPH
nástavbový kurz pro třídu 7 (radioaktivní látky) 2 231,40 Kč bez DPH / 2 700 Kč s DPH
cisternová přeprava 1 983,47 Kč bez DPH / 2 400 Kč s DPH

Místo konání

Praha
Brno
Ostrava
Olomouc
Litvínov
Jablonec n. Nisou
České Budějovice
Jihlava
Plzeň
Svatava u Sokolova
Zlín
Jeseník

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování školení/kurzu a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

Kontakty

Pavlína Čechráková
pavlina.cechrakova@dekra.com
+420 267 288 316
+420 724 886 744