Kurzy / Přeprava dle ADR / Školení řidičů ADR – noví, obn...

Školení řidičů ADR – noví, obnova

Podle zákona o silniční dopravě a Evropské dohody ADR jsou řidiči přepravující nebezpečné věci povinni zúčastnit se zvláštního školení řidičů zakončeného zkouškou, na jejímž základě obdrží „ADR osvědčení o školení řidiče“. Platnost tohoto Osvědčení je 5 let a v celém posledním roce platnosti je možné prodloužit platnost osvědčení o dalších 5 let absolvováním tohoto obnovovacího školení. Školení je prováděno prezenční formou a poskytuje dostatečný prostor na dotazy. Účastníci mají během kurzu možnost vypracovat cvičné testy, což může výrazně pomoci při přípravě na závěrečné zkoušky.

Rozsah školení

základní kurz pro kusovou přepravu a látky volně ložené (kromě tříd 1 a 7)
nástavbový kurz pro třídu 1 (výbušné látky a předměty)
nástavbový kurz pro třídu 7 (radioaktivní látky)
nástavbový kurz pro cisternovou přepravu

Účel kurzu

Školení pro nové uchazeče je určeno zejména řidičům, kteří se zabývají silniční přepravou nebezpečných věcí dle ADR a nemají platné „ADR osvědčení o školení řidiče“. Účelem kurzu je seznámit jeho účastníky s legislativou, pravidly a zásadami bezpečné přepravy nebezpečných věcí.

Školení obnova je určeno zejména řidičům, kteří se zabývají silniční přepravou nebezpečných věcí dle ADR a jsou držiteli platného „ADR osvědčení o školení řidiče“. Účelem kurzu je zopakovat a prohloubit znalosti účastníků.

V neposlední řadě si klademe za cíl připravit účastníky školení na úspěšné absolvování závěrečné zkoušky před komisařem z Ministerstva dopravy ČR.

Přínos kurzu

Absolvováním kurzu získají účastníci veškeré potřebné znalosti pro bezproblémovou a bezpečnou přepravu nebezpečných věcí dle ADR a pro složení požadovaných zkoušek řidičů ADR. Obnovovací školení řidičů je určeno řidičům, kteří jsou již držiteli " ADR osvědčení o školení řidiče " a kterým bude končit jeho platnost. V případě, že platnost "Osvědčení" již skončila, je nutné absolvovat znovu školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí, které je určeno pro nové uchazeče.

Proč DEKRA?

  • jsme největší společnost, která se zabývá problematikou přepravy nebezpečných věcí
  • disponujeme pověřením od Ministerstva dopravy ČR
  • školením ADR se zabýváme od roku 1987, což je nejdéle v ČR
  • profesionální tým lektorů s dlouholetou praxí v oboru
  • připravujeme pro MD ČR české znění předpisů o přepravě nebezpečných věcí - dohody ADR
  • vytváříme studijní materiály
  • v případě neúspěšné závěrečné zkoušky možnost zopakování kurzu zdarma
  • termíny školení v průběhu celého roku a lze je domluvit také individuálně

Cena

Školení řidičů ADR - noví Cena
základní kurz (necisternová přeprava) 4 545,45 Kč bez DPH / 5 500 Kč s DPH
nástavbový kurz pro třídu 1 (výbušné látky a předměty) 3 388,43 Kč bez DPH / 4 100 Kč s DPH
nástavbový kurz pro třídu 7 (radioaktivní látky) 3 388,43 Kč bez DPH / 4 100 Kč s DPH
cisternová přeprava 1 983,47 Kč bez DPH / 2 400 Kč s DPH
za každou třídu cisternové přepravy 909,09 Kč bez DPH / 1 100 Kč s DPH
Školení řidičů ADR - obnova Cena
základní kurz (necisternová přeprava) 2 809,92 Kč bez DPH / 3 400 Kč s DPH
nástavbový kurz pro třídu 1 (výbušné látky a předměty) 2 231,40 Kč bez DPH / 2 700 Kč s DPH
nástavbový kurz pro třídu 7 (radioaktivní látky) 2 231,40 Kč bez DPH / 2 700 Kč s DPH
cisternová přeprava 1 983,47 Kč bez DPH / 2 400 Kč s DPH

Místo konání

Praha
Brno
Ostrava
Olomouc
Litvínov
Jablonec n. Nisou
České Budějovice
Jihlava
Plzeň
Svatava u Sokolova
Zlín
Jeseník

Upozorňujeme účastníky, že za vystavení duplikátu Osvědčení o absolvování školení/kurzu a jeho zaslání poštou účtujeme administrativní poplatek 200 Kč bez DPH. Poplatek se nevztahuje na duplikáty zasílané e-mailem ve formátu .pdf, jejichž zaslání je zdarma.

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

Kontakty

Pavlína Čechráková
pavlina.cechrakova@dekra.com
+420 267 288 316
+420 724 886 744