Kurzy / Obsluha VTZ a plynových zaříze... / Školení z rizik nebezpečí výbu...

Školení z rizik nebezpečí výbuchu pro zaměstnance údržby dle NV 406/2004 Sb.

Školení z rizik nebezpečí výbuchu je určeno pro zaměstnance údržby pohybující se v místech ohrožených výbuchem.

Program školení:

 • rozsah dokumentace o ochraně před výbuchem vedené v provozu
 • technická a organizační opatření v prostorách s nebezpečí výbuchu
 • používání mobilních zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu (zařízení, které mohou být do tohoto prostoru přinášeny a používány)
 • OOPP v prostorách s nebezpečím výbuchu
 • rozsah a označení nebezpečných zón
 • požárně technická charakteristika zpracovaných látek
 • rozbor reálných havárií

Rozsah kurzu 3-4 h, forma prezenční.

Přínos kurzu

Cílem kurzu je získání osvědčení o proškolení z rizik nebezpečí výbuchu dle NV č. 406/2004, Sb.
Platnost osvědčení, dokud nenastane změna v místě provozu.

Cena

Cena závisí na rozsahu školení, počtu osob a konkrétním požadavku klienta.

Místo konání a termíny

U zákazníka na základě domluvy.

Vypsané termíny

Školení TermínČasMísto

  Kontakty

  Michal Sklenář
  michal.sklenar@dekra.com
  +420 777 153 957